Jag håller med Per Wendlers konstaterande på Corren Debatt 6 december ("Vegetariskt och eko räcker inte"). Ekologiskt och vegetariskt räcker inte för att vi ska nå klimatmålen inom livsmedelssektorn. Däremot anser vi i Miljöpartiet att det är viktiga steg på vägen. I Linköping driver MP att all mat kommunen köper in ska vara ekologisk eller närproducerad. Minskad köttkonsumtion är ett måste för klimatets skull. Det minskar också behovet av vall och odling av foder, vilket ger utrymme för fler grödor till människor.

Det finns bred politisk samsyn kring att servera svenskproducerad mat i den offentliga sektorn. Det säkerställer kvaliteten, och det skapar förutsättningar för lokalt näringsliv och trygg livsmedelsförsörjning på lång sikt. Linköpings kommun och Region Östergötland stöttar den intressanta och viktiga utvecklingen av de gröna näringarna bland annat genom Vreta Kluster.

MP har drivit på för att Linköpings kommun ska ställa krav som gynnar lokala gröna näringar. Uppdelade upphandlingar och samordnade varuleveranser underlättar för små och lokala producenter. Kommunen ställer krav på svenska djurskyddsregler. Det har lett till en stor dominans av svenskt kött och mjölk i Linköpings offentliga kök. MP vill se en skatt på antibiotikanvändningen i djurproduktion, även i importerat kött, och har drivit frågan om restriktiv antibiotikanvändning inom EU hårt. Allt för att importerade varor med lägre kvalitetskrav inte ska konkurrera ut svensk produktion.

Vi är övertygade om att svenskt jordbruk är en nyckelfaktor i Sveriges klimatanpassning. Det innebär inte att vi ska blunda för förändringar som behövs även på hemmaplan när det gäller bränslen, uppvärmning eller balansen mellan vegetariskt och animaliskt protein. Den offentliga sektorn kan bidra genom att ställa krav som leder till stabilitet och utveckling.

Birgitta Rydhagen (MP)

kommunalråd och ordförande i utförarnämnden i Linköpings kommun