Linköping får nya rutiner för upphandlingar

Fler företag ska få chansen att vara med i upphandlingar, skriver Kristina Edlund (S) och Christer Mård (L).

16 november 2016 16:07

Replik ”Gör upphandlingar enklare”, Frida Boklund, Företagarna, 10/11.

I Linköping har vi ett starkt näringsliv med allt från enmansföretag till världsledande företag. Vi delar Företagarnas syn på småföretagens betydelse för Linköpings utveckling. Företagare som vi pratar med lyfter ofta att komplicerade upphandlingar försvårar för småföretag att delta. Vi är medvetna om problemen och vill att alla företag ska kunna delta i de upphandlingar Linköpings kommun gör.

Just nu arbetar vi med att ta fram en ny upphandlingspolicy och nya riktlinjer och rutiner för upphandlingar inom Linköpings kommun. Vi vill i framtiden utgå mer från ett leverantörsperspektiv. Genom att planera upphandlingar bättre och annonsera i god tid kan vi få in fler och väl utarbetade anbud från tänkbara leverantörer.

Samtidigt är det väldigt viktigt att ha en dialog med marknaden för att säkerställa kommunens kunskap på den aktuella marknaden. I dialog med företagen på marknaden kan vi utforma förfrågningsunderlagen på ett sätt som förenklar det som idag upplevs svårt och krångligt. Vi vill därmed arbeta bort krångelfaktorn.

Det är ett stort problem att många småföretag inte kan vara med och konkurrera om stora avtal. Vi strävar därför efter att dela upp avtal och öka möjligheterna att lämna anbud på delar eller helheten. Det är nödvändigt för att små företag ska kunna delta i upphandlingar och något vet vi att många företagare efterfrågar. När vi från Linköpings kommun lyft fram detta för bland annat Företagarna har gensvaret varit gott.

För att ytterligare underlätta för fler företag att bli leverantörer till kommunen i framtiden inrättar vi i januari 2018 en distributionscentral. Företagen behöver då inte längre leverera till varje skola, förskola eller vårdboende. Istället kan varorna levereras till ett ställe där de lastas om och distribueras vidare med centralens fordon. Så kan vi minska transporterna och samtidigt ge för små och medelstora företag ökade möjligheter att lämna anbud.

Kristina Edlund (S)

kommunstyrelsens ordförande

Christer Mård (L)

kommunalråd

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!