Las fungerar som det är tänkt

Sist in–först ut är inte den enda parameter som spelar in, påpekar Malin Engström, Unionen Öst, i ett svar på tidigare inlägg.

7 november 2018 10:31

Svar på "Las drabbar landsbygdens unga", 2/11.

Visst har Teodor Johansson, M i Ödeshög, rätt i att en lågkonjunktur kan komma att slå hårt mot företagen i Sverige och att det finns stora risker att anställda kommer att förlora sina jobb.

Men vad Teodor Johansson inte nämner när han pratar om lagen om anställningsskydd (las) är att det finns ytterligare en viktig parameter i lagen som väger tungt när företag väljer att avluta någons anställning. Och den säger att man som anställd måste ha rätt kvalifikationer för att kunna utföra de arbetsuppgifter som finns kvar.

Vid bistra tider och lågkonjunktur tror Teodor Johansson att det är lagen om anställningsskydd som tränger bort de unga personerna som oftast är de som är sist anställda i företagen.

Men vad han inte nämner är den unga nyligen högskoleutbildade personen med precis den fräscha kompetens som företaget efterfrågar och vill ha kvar, är den som drar nytta av just den parametern i lagen. Den att det krävs rätt kvalifikationer, nya kunskaper, för att kunna utföra sina arbetsuppgifter på ett för företaget tillfredsställande sätt.

Detta å andra sidan belyser en helt annan situation på företagen, nämligen den om kontinuerlig kompetensutveckling för alla anställda. Där företagen redan i tidigt skede kan och bör rusta sig för en kommande lågkonjunktur. Se till att alla anställda har precis den kunskap och kompetens som krävs på en global marknad redan nu. Och se framförallt till att få förståelse för hur las fungerar.

Med de enkla ingredienserna blir företag väl förberedda inför de negativa effekter en eventuell lågkonjunktur kan ha för de anställda och företaget och kan på så sätt mota Olle i grind och minimera skadeverkningarna.

Teodor Johansson, företagare och anställda kan känna sig trygga med att las faktiskt fungerar som det är tänkt om vi nu hamnar i en sådan situation.

Malin Engström

regionchef Unionen Öst

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!