Las drabbar landsbygdens unga

Vid en lågkonjunktur blir yngre människor på landsbygden särskilt utsatta, skriver Teodor Johansson, M i Ödeshög.

2 november 2018 05:00

Nu är det höst och många unga ger sig för första gången ut på arbetsmarknaden. Men med en lågkonjuktur i horisonten kan de nuvarande turordningsreglerna göra det svårt för unga att etablera sig

på arbetsmarknaden.

Sverige rör sig för varje dag närmre och närmre en lågkonjunktur. Detta kommer inte bara skada småföretagen på landsbygden. Det kommer också slå hårt mot de anställda som kommer mötas av uppsägningar.

Enligt de nuvarande turordningsreglerna i lagen om anställningsskydd (las) måste ett företag, med minst tio anställda, först sparka de som blev anställda sist. Dessa är oftast unga nyexaminerade studenter med mindre eller ingen tidigare arbetserfarenhet. Att sparka unga, drivna personer slår endast mot företagen. I takt med att samhället förändras behöver därför synen på hur man driver företag göra det.

Försvårar man för företagen att utvecklas och moderniseras försvårar man även för ekonomin och framförallt när det blir lågkonjuktur. Problemen blir större på landsbygden där det redan är svårt att kvarhålla ung

och kompetent arbetskraft. Anställningar sker tillika mer sällan på landsbygden, vilket gör att man kan vara den ’’sist’’ anställda betydligt längre än i städerna.

Argumenten för att ha kvar de nuvarande reglerna landar ofta i att människor inte ska vara rädda för att närsomhelst kunna bli sparkade från jobbet. Men det tror inte jag skulle hända. Det skulle vara väldigt svårt för företag att leda en arbetsplats där alla är rädda för att göra ledningen upprörda, men även för att andra lagar, paragrafer och kollektivavtal sätter stopp för detta.

Istället skulle en ändring eliminera denna rädsla bland unga anställa, och ungas arbetstrivsel måste tas på lika stort allvar som den tas för resten av de anställda.

Hur skulle då en ändring av turordningsreglerna se ut? Jag landar själv i att man ska se på kompetens. Att ha höga kompetenskrav skulle leda till högre arbetsmoral bland de anställda och en högre strävan efter utveckling på jobbet, vilket i sig leder till att företaget växer. Man skulle även som jag nämnde innan få dem som blev senast anställda att känna sig mer trygga på jobbet.

Det är dags att ändra turordningsreglerna till allas fördel!

Teodor Johansson

ledamot av Moderata partistyrelsen i Ödeshög

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!