Lärarnas digitala kunskap måste öka

Nästan hälften av lärarstudenterna upplevde att de var dåligt eller mycket dåligt förberedda på att kunna bedriva digitaliserad undervisning, visar en ny rapport. Alarmerande, menar skribenterna.

20 april 2017 06:00

Digitaliseringens roll i samhällsutvecklingen är idag självklar. De senaste åren har det därför kommit flera rapporter som lyfter vikten av att digitalisering också måste ta plats i skolan. Regeringens så kallade Innovationsråd har haft digitalisering som fokusområde alltsedan sin tillkomst och Moderaterna har länge drivit frågan om programmering från första klass. Slutligen har regeringen lyssnat. Senast till hösten 2018 ska alla elever få ta del av den ”nya” kompetensen. Det är hög tid inte minst för att kunna stärka likvärdigheten i skolan. Men det finns några hakar.

Det gäller inte minst lärarutbildningen. Något som blir uppenbart då stiftelsen Berättarministeriet nyligen presenterade en rapport om hur framtida lärare ser på digitaliseringen som ett verktyg i skolan. Resultatet var både alarmerande och nedslående. Nästan hälften av studenterna upplevde nämligen att de var dåligt eller mycket dåligt förberedda på att kunna bedriva digitaliserad undervisning och 60 procent av studenterna efterlyste en ökad digitalisering på den egna utbildningen.

Lärarna är nyckeln till att alla elever ska klara skolan med framgång. Det är därför av största vikt att lärarutbildningens innehåll går hand i hand med de utmaningar skolan står inför. Moderaterna har sedan flera år fört fram att högre utbildning i allmänhet och lärarutbildningen i synnerhet måste bli mer modern, och att lärarutbildningarna ska ha tillgång till modern teknik så att de känner sig väl förberedda för sitt arbete i klassrummen. Resultaten från den nämnda undersökningen är därför i högsta grad oroväckande. Rapporten bekräftas också av en sammanställning som EU-kommissionen har gjort där Sverige intar en mittenplacering i Europa vad gäller lärarnas kompetens och intresse av att använda digitala hjälpmedel i undervisningen.

Hur lärarna ska hinna fortbilda sig inom området för att möta de nya kraven i läroplanen är därför en oerhört central fråga och hur regeringen tänker lösa det är oklart.

Moderaterna anser att universitet och högskolor ska arbeta fram en strategi för digitalisering av sina kunskapsmiljöer. En fråga som regeringen förvånansvärt nog fortsätter negligera. Detta stod inte minst klart i samband med den senaste riksdagsdebatten om högre utbildning och forskning. I regeringens förslag fanns nämligen inget skrivet om vikten av digitalisering i högre utbildning. Denna frågas relevans för Sveriges internationella konkurrenskraft är avsevärd. Därför måste vi så fort som möjligt utbilda våra lärare i hur man ska använda digitala verktyg. Med detta följer då även att lärarutbildningen måste moderniseras och digitaliseras i högre grad. För utan en modern lärarutbildning har vi inga moderna lärare.

Trots frågans vikt tycks regeringen inte förstå allvaret. Nya råd och utredningar tillsätts utan någon hänsyn till helheten. Vi behöver ta ett helhetsgrepp gällande lärares framtida digitala kompetens, inte lappa och laga där det idag håller på att spricka.

Betty Malmberg (M)

riksdagsledamot för Östergötland

Karl Palm

ordförande Moderata Studenter vid Linköpings universitet

William Jonsson

ledamot Moderata Ungdomsförbundets distriktsstyrelse i Östergötland

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!