Kycklingindustrin måste ta sitt ansvar

Den senaste tidens rapportering visar på de allvarliga problem som sedan länge finns i kycklingindustrin, skriver Tina Hogevik och Anna Harenius, Djurens rätt.

31 mars 2019 05:00

I över ett år har det varit känt att 1 800 plågade, skadade kycklingar inkommer varje dag till Guldfågelns slakteri på Öland. Bilder visar hur kycklingar hanteras vårdslöst av maskiner, likt känslolösa objekt, istället för de levande och kännande individer de är.

Det som framkommit i de senaste dagarnas rapportering är tyvärr inget nytt, men det är ett symptom på de allvarliga problem som sedan länge finns i kycklingindustrin. När kycklingar hanteras i sådana ofantliga antal, som 100 000 om dagen bara på Guldfågelns slakteri, så är det omöjligt att se till varje individs bästa.

Djurskyddslagen finns till för att skydda varje enskild djurindivid från lidande. Det minsta vi kan begära är att djurskyddslagen följs. Att det ska krävas att 1 800 kycklingar far illa, varje dag under en lång tid, innan det uppmärksammas är under all kritik och visar på att djurindustrin får alldeles för mycket undantag från lagstiftningen innan något händer.

Svensk Fågel måste som branschorganisation ta ett betydligt större ansvar. Både när det gäller skadeförebyggande, till exempel kring de akuta djurskyddsproblem som kycklingar med brutna vingar utsätts för varje dag, men även när det gäller hur kycklingarna hålls under sina 35 dagar i livet. Det är inte god djurvälfärd att hålla upp till 25 kycklingar per kvadratmeter, att inte låta dem få gå utomhus och att använda snabbväxande raser som får problem med benen på grund av sina tunga kroppar. Detta, tillsammans med de djurskyddsproblem som det har rapporterats om senaste dagarna, är områden som måste åtgärdas om kycklingbranschen ska nå ett minimum av djurskydd.

Den här djurhållningen är ingenting som konsumenter vill ha. Det faktum att kycklingkonsumtionen minskar just nu visar på att personer inte vill äta kycklingar, vilket är helt rimligt med tanke på hur det ser ut i industrin. Det är förmodligen inte särskilt överraskande för någon att det är just detta Djurens Rätt uppmanar konsumenter att göra, med bakgrund av det systematiska djurplågeri som pågår där varje dag. Välj bort kycklingen från tallriken.

Svensk Fågel behöver som branschorganisation ta sitt ansvar för de omkring 99 miljoner kycklingar som föds upp i Sverige varje år. Om Sverige vill vara ett föregångsland inom djurskydd kan det som vi ser här inte få förekomma.

Tina Hogevik

tf förbundsordförande, Djurens Rätt

Anna Harenius

sakkunnig etolog, Djurens Rätt

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!