Kommunen på riskfylld vindkraftsfärd

En fortsatt satsning på ett nytt energibolag i Linköpings kommun kommer att kosta pengar som inte finns, skriver Christian Gustavsson (M).

22 januari 2016 11:07

Replik på "Moderat helomvändning om energibolag", Nils Hillerbrand (MP), 21/1.

I en replik kommenterar Nils Hillerbrand (MP) inte med ett ord ekonomin eller upplägg för det riskfyllda vindkraftsäventyr som han nu leder in kommunen på. Det får väl tolkas som ett medgivande av hur dålig affären är. Istället blir det en utläggning om att Moderaterna skulle vända ryggen mot klimatarbetet. Inget kunde vara mer felaktigt.

Moderaterna har varit drivande i beslutet om våra höga klimatambitioner. Det var Alliansen som fattande beslut om våra målsättningar redan 2011, medan de rödgröna partierna tittade på och inte deltog i beslutet. Moderaterna har också under åtta år i majoritet genomfört stora investeringar som har tagit Linköpings kommun närmare klimatneutralitet, liksom vi nu i opposition föreslår fortsatta investeringar. Genomgående för våra förslag har varit och är fortsatt att de både är effektiva investeringar gällande klimatnytta och en bra affär för kommunen och Linköpingsborna.

Att fortsätta den väg som Koalition för Linköping slagit in på kommer bli en kostsam historia, just eftersom klimatnyttan per krona är så liten. De kalkyler som Hillerbrand (MP) själv hänvisar till visar att, om man väljer nyinvestering i vindkraft som strategi, så krävs investeringar på 6 500 000 000 kronor för att nå hela vägen fram. Det är pengar som inte finns, ens i botten på starka Linköpings kassakista.

Avslutningsvis oroar det mig, långt utanför det här enskilda ärendet, att Hillerbrand (MP) menar att kommunens placerade pengar inte är skattemedel. I mitt perspektiv är alla pengar vi hanterar, oavsett om det är i kommunen eller i bolagen, resurser som tillhör våra medborgare.

Christian Gustavsson (M)

kommunalråd i opposition

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!