Klimatet hårdnar

En ny rysk lag innebär att staten stärker sitt grepp om det civila samhället, skriver Zebulon Carlander, MUF, Östergötland.

5 juni 2015 06:05

Sedan flera år tillbaka har den inrikespolitiska utvecklingen i Ryssland varit en källa till stor oro. Situationens allvar bekräftades den 23 maj då Vladimir Putin tog ett beslut som kommer att pressa åt oliktänkande och oberoende röster i det civila samhället.

Det civila samhället är en oumbärlig del i ett lands utveckling. I utrikesdepartementets skrivelse från 2008 ''Frihet från förtryck'' står det: ''Som röstbärare kan det civila samhället påverka och granska makten, skapa utrymme för deltagande i offentliga samtal och fungera som en skola i demokrati.''

Det första steget i det civila samhällets framväxt i Ryssland lades av Katarina den stora på 1700-talet. Nästa viktiga steg kom efter Krimkriget 1856 då tsar Alexander II insåg att förändring var nödvändig för att trygga monarkins framtid och han introducerade en stor rad reformer. I kölvattnet av dessa började konturerna av ett civilsamhälle förekomma i Ryssland.

Under Sovjettiden fanns det olika organisationer verksamma men alla dessa styrdes av staten och kan inte betecknas som att ha haft något som helst oberoende.

Det var först efter Sovjetunionens upplösning som förutsättningarna fanns för framväxten av ideella och framför allt självständiga organisationer i Ryssland. Det var många som sökte sig till frivilligt arbete i olika organisationer vid den tiden.

När Vladimir Putin blev president var det med löftet att statsmakten skulle stärkas. Kärnan i putinismen är att ha en stark och allomfattande statsmakt. Därmed är det svårt att tolerera förekomsten av självständiga och frispråkiga organisationer.

Klimatet i Ryssland har hårdnat särskilt sedan Putin återvände som president 2012. Man började med att tvinga organisationer som fick ekonomiskt stöd från utlandet att registrera sig som ''utländska agenter'' och sedan antalet dödade ryska soldater i Ukraina stigit har säkerhetstjänsten gått hårt mot dem som arbetar för att få ut sanningen.

Mer än att göra det svårare för dagens obundna organisationer att fortsätta med sin verksamhet försöker man återvända till den ordningen som fanns under Sovjettiden med fler organisationer direkt eller indirekt knutna till staten.

Det nyaste steget för att kontrollera åsiktsflödet är den lag som Vladimir Putin skrev under den 23 maj. Den gör det möjligt att förbjuda utländska icke-statliga organisationer från att vara verksamma i Ryssland med den otydliga motiveringen att de bedriver ''oönskade aktiviteter''.

Den här lagen är inte skapad i syftet att stärka vanliga ryssars trygghet utan enbart för att främja Vladimir Putin och hans vänners intressen. Det är vanligt att auktoritära regimer stärker sitt maktgrepp genom att angripa det civila samhället och Putins regim är inget undantag. Tyvärr är det de vanliga människorna i Ryssland som får lida av det.

Zebulon Carlander

andre vice distriktsordförande MUF Östergötland

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!