Inför ett demokratilås i EU

EU måste stå emot de nationalistiska krafter som tidigare velat lämna EU men nu istället vill passivisera och splittra unionen inifrån, skriver Abir Al-Sahlani (C).

7 maj 2019 05:00

EU-valet 26 maj är ett ödesval. När vi går till valurnan avgör vi hur stor vår möjlighet att mota klimathotet är och om vi kommer få behålla ett EU som respekterar den liberala demokratin och alla människor lika rätt och värde. Denna grundläggande värdering hotas på flera håll i EU. Inte minst kvinnors och minoriteters rättigheter ifrågasätts, förnekas och kränks. Gemensamt för dessa auktoritära, högerpopulistiska krafter som vill montera ner demokratin är att de också förnekar klimathotet. Centerpartiet har en klimatpolitik som fungerar och en ryggrad som står upp mot dessa förnekare och de antidemokratiska vindar som gör skillnad på folk och folk.

Vi har inte många år kvar på oss att säkerställa att vi lyckas mota klimatförändringarna och hålla jordens uppvärmning till under 1,5 grader. Till skillnad från den rödgröna tillväxtfientliga klimatalarmismen eller de konservativas klimatskepsism, driver Centerpartiet en klimatpolitik som fungerar. Som klarar att mota klimathotet och samtidigt håller vår ekonomi stark. Då behövs mer samarbete, inte mindre, för att hitta lösningar som styr över företag till fossilfria energikällor och som gör det dyrare att släppa ut.

Valet 26 maj är också ett ödesval för den Europeiska unionen som ett framgångsrikt fredsprojekt. På en kontinent som genom historien drabbats av förödande krig har vår union av demokratier hittat vägar framåt som skapat frihandel och rörlighet på kontinenten. Klimatarbetet har hjälpts av att EU slutit bindande avtal om att minska utsläppen och stegvis öka den förnybara energiproduktionen.

Det är därför så viktigt att att stå emot de nationalistiska krafter som tidigare velat lämna EU men nu istället vill passivisera och splittra unionen inifrån. I flera medlemsländer finns partier som aktivt vill försvaga rättsstaten, politisera domstolar, sätta pressfriheten på undantag och göra rättsstaten till ett verktyg för sin egen kortsiktiga agenda. De hotar den akademiska friheten och tvingar universitet att stänga eller flytta utomlands.

Vi behöver därför sätta ett demokratilås på de medlemsländer som inte fullföljer det som bestämts inom EU och sanktionerna måste vara kraftfulla med uteblivna ekonomiska stöd från EU:s olika fonder och projekt. De krav som ett land behöver uppfylla för att bli medlem och som samlats i Köpenhamnskriterierna ska inte bara vara checklista för att lösa entrébiljett utan också ramverket för att följa upp efterlevnaden.

Fler måste ta valet till EU-parlamentet 26 maj på allvar. 2014 röstade drygt 50 procent av röstberättigade i Sverige, långt under de 87 procent som röstade i förra årets riksdagsval.

Lösningen på klimathotet hänger på att vi går och röstar. Kampen för demokratiska värden kräver att vi går och röstar.

Centerpartiet har politiken för att bekämpa klimatomställningarna. Och ryggraden att stå upp för okränkbara demokratiska värden i ett medmänskligt Europa.

Abir Al-Sahlani (C)

Centerpartiets andra namn på Europaparlamentslistan

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!