Höjd energiskatt skickar fel politiska signaler

Regeringens förslag om höjd energiskatt på det hållbara biobränslet RME kommer att bromsa utvecklingen i vår energiomställning bort från fossila bränslen. Det skriver Maria Elmwall, projektledare på Fossilfria Lantbruk.

6 augusti 2014 10:04

Finansdepartementet skickade den 3 juli i år ut ett PM med förslag om kraftigt ökad skatt på biobränslet FAME; biodiesel tillverkat av vegetabiliska oljor. Därmed höjs priset på RME, en form av FAME med raps som råvara, med 1,69 kronor per liter. Priset vid pump ökar med 2,11 kronor per liter för B100, vilket är 100 procent RME/FAME. Svenskproducerad RME har en klimatnytta på mellan 60-70 procent jämfört med fossila alternativ. Sverige skattar bort ett inhemskt kvalitativt drivmedel med hög klimatnytta och i stället gynnas importerade bränslen som är sämre ur klimatsynpunkt. Dåligt för klimatet, svensk industri och utvecklingen.

Anledningen? En beräkning där finansdepartementet bedömt att FAME är överkompenserat i förhållande till fossil diesel, enligt EU-lagstiftningen om att medlemsländer inte får överkompensera eller gynna biobränslens merkostnader för framställning. Beräkningen baseras på ett beslutsunderlag från Energimyndigheten, med stora felaktigheter i kostnadsberäkningarna för B100. Bedömningen på felaktiga grunder är orsak till åtgärdsförslaget att höja skatten med en god säkerhetsmarginal så att ett positivt kostnadsförhållande inte uppstår för FAME under 2015. Tänk om biobränslen blev konkurrenskraftiga gentemot olja?

Samtidigt pågår det EU-finansierade projektet Fossilfria Lantbruk där östgötska lantbruk ersatt all fossil diesel i gårdarnas traktorer med svenskproducerad RME. Ett bränsle med högt energiinnehåll som fungerar utmärkt i vårt nordiska klimat i befintliga motorer. RME är varken miljö- eller brandfarligt och reducerar säkerhetshantering och kostnader. Ökad användning av RME gynnar svensk industri och tryggar vår livsmedelsförsörjning i förenlighet med våra klimatmål. Att växthusgasutsläppen på global nivå ökar kraftigt är starka motiv till att i stället öka skatten på fossila bränslen. Oljan subventioneras redan då exempelvis lantbruket i dag får skatteåterbäring på 1,7 kronor per liter för den diesel de förbrukar. Hur kan ett fossilt bränsle subventioneras när ett förnybart bränsle absolut inte får överkompenseras?

Vi ska vara stolta över att högkvalitativa bränslen med hög klimatnytta tillverkas i vårt land och att råvaran kan produceras av svenska bönder. Höjd energiskatt bromsar utvecklingen mot ett klimatneutralt Sverige år 2050 och utesluter det enda bränsle på marknaden i dag som i stor skala redan ersätter fossil diesel. Fel politiska signaler skickas till marknadens aktörer och skapar en dubbelmoral för klimatpolitiken i Sverige. Vi kräver att beslutsunderlaget omarbetas och föreslår att regeringen reviderar överkompensationsregeln i dialog med EU, då nuvarande utformning arbetar i motsatt riktning med svensk klimatpolitik.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Maria Elmwall