Gör så att å, ä och ö syns på nätet

Vi uppmanar Sveriges kommuner med å, ä och ö i sina namn att införa synliga webbadresser med dessa tecken, skriver Per-Åke Lindblom, Språkförsvaret.

12 juni 2014 05:55

Sedan 2006 har det varit möjligt att använda bokstäverna å, ä och ö i webbadresser. Många kommuner, myndigheter och organisationer har – liksom Språkförsvaret – haft dubbla webbadresser, i vårt fall www.sprakforsvaret.se och www.språkförsvaret.se. Det var alltså möjligt att komma in på webbplatsen via den senare adressen, men sedan har det skett en automatisk omdirigering till www.sprakforsvaret.se.

Sedan 2012 kan emellertid webbadresser, som innehåller särsvenska bokstäver, fungera som synliga huvudadresser. Om man också behåller den gamla adressen utan å, ä och ö, kan besökare omdirigeras via webbhotellet eller den egna servern till den nya adressen.

Många har velat dödförklara bokstäverna å, ä och ö på grund av internets utveckling. Tvärtom har alltså frågan lösts tekniskt i fråga om webbadresserna. Det kommer också i en framtid att bli möjligt att använda å, ä och ö i e-postadresserna; dessa tecken är redan på väg in till höger om snabel-a, det vill säga i domännamnet.

De senaste årens tekniska utveckling har lett till att språken har blivit allt mer jämställda på internet. Redan 2009 beslöt ICANN att lansera den teknik som gör det möjligt att använda icke-latinska tecken i hela webbadresser, inklusive toppdomäner. Det skriftsystem som det gällde i första omgången var arabiska, förenklad och traditionell kinesiska, grekiska, devanagari (hindi), kanji, hiragana och katakana (samtliga japanska), persiska, kyrilliska (ryska), tamil och hebreiska. Möjligheten att använda de svenska bokstäverna å, ä och ö i webbadresserna är en del av denna utveckling.

Nu är frågan: Ska denna utveckling bejakas eller inte? I Sverige kan den bara bejakas om myndigheter, företag och organisationer med å, ä och ö i sina namn använder dessa tecken i sina webbadresser.

Det är ingen mening att inregistrera en webbadress med särsvenska bokstäver, om den inte används. Vi uppmanar Sveriges kommuner med å, ä och ö i sina namn att införa synliga webbadresser med dessa tecken. Det har ett obestridligt symbolvärde att använda å, ä och ö i en svensk webbadress; det visar att svenska språket inte ens är handikappat på internet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Per-Åke Lindblom Ordförande Språkförsvaret