Svar på "Missvisande bild av digital vård", 19/10. Slutreplik.

Under hösten har Kry bland annat annonserat med texten ”Hej förskolesmittor, dagissjukdomar, höståkommor och förkylningstider. Träffa läkare inom 30 minuter – utan att lämna hemmet”. Ett snabb sökning på vårdguiden 1177 ger svaret att ”De allra flesta som är förkylda behöver inte söka vård eftersom besvären brukar gå över av sig själv.” Ändå fortsätter Kry att annonsera om förkylningar och möjligheten att träffa läkare. Notan skickas till landsting och regioner runt om i landet, som alla kämpar med att få ekonomin att gå ihop.

Joakim Röstlund från Kry replikerar på min debattartikel där jag skriver om de problem jag upplever med just appläkarföretag och deras aggressiva marknadsföring, utan att med ett ord kommentera just Krys marknadsföring eller det beteende som marknadsföringen uppmanar till. Kanske för att de allra flesta inser det galna i att uppmuntra någon med snuva eller mild pollenallergi att söka läkare.

”Kry och Strama har olika syn på om halsfluss kan diagnostiseras i ett digitalt vårdmöte eller inte” menar Joakim Röstlund och just detta är känd materia. Jag kan bara konstatera, om valet står mellan Krys egen bedömning eller Stramas (ett samarbete mellan Sveriges regioner och landsting för att motverka antibiotikaresistens) – ja då lutar jag mig hellre mot Stramas bedömningar.

SvD rapporterar i juli år att de digitala vårdbolagen lagt över 230 miljoner på att marknadsföra sina appar sedan 2017 och i samma artikel säger Johannes Schildt, vd för Kry, att marknadsföringen hittills bara är i sin linda och att Kry kommer behöva köpa mycket reklam runt om i Sverige.

Det måste bli enklare och snabbare att nå vården för den som behöver. Det är inte rimligt att få besked om att dagens telefontider är slut kl. 08.02. Men om inte appläkarföretagen drastiskt förändrar sina rutiner och sin marknadsföring så kommer man att dränera den lokala vården på resurser – genom att ta hem vinster på att erbjuda friskare patienter läkarbesök utan att bidra till att de som har störst behov av sjukvård, till exempel äldre och kroniker, tas om hand på ett bättre sätt än idag.

Ellen Aguirre (S)

regionfullmäktigeledamot från Linköping