Företag behöver mer stöd för it

Det finns ett tydligt behov av hjälp till företagen för att se betydelsen av it, skriver debattörerna med anledning av en undersökning bland östgötska företag.

6 november 2015 10:26

It är en naturlig del av de allra flesta småföretags vardag. Men många av dem ser tekniken som en nödvändighet och den moderna efterföljaren till brevlåda och fax, istället för som ett redskap för att utveckla sina företag och fördjupa relationerna med kunderna.

Det visar en undersökning bland ett 100-tal företag i Östergötland, gjord av Företagarna Östergötland, Dataföreningen Östra kretsen och Linköpings näringslivsbolag Nulink. Flertalet, drygt 80 procent, har färre än tio anställda och verkar inom flera olika branscher, från lantbruk och konsulttjänster till barnomsorg och tillverkning. Tio av dem är verksamma inom it och datatjänster.

Svaren visar tydligt att it idag är en integrerad del i nästan alla företags verksamhet, och att utan it stannar småföretagen. När företagen får gradera vilka tjänster och funktioner som har störst betydelse för deras verksamheter, kommer e-posten på en klar förstaplats. I undersökningen tycker 86 procent att denna kommunikationsväg är mycket viktig. Andra it-funktioner av stor betydelse är hemsidan och säker back-up.

Undersökningen visar emellertid också att en stor del av småföretagen inte har en spaning som ser längre än till dagens it-användning. Till exempel tycker bara en tredjedel att ett kundsystem (CRM) är mycket viktigt för verksamheten, att jämföra med över 86 procent för e-post. Möjligen kan det bero på att mindre företag ofta bygger sina affärer på personliga relationer. Deras styrka ligger i att förstå den enskilde kunden och dennes behov. I det perspektivet kan ett CRM-system upplevas som att avpersonalisera relationen – detta trots att it-stödet kan innebära att småföretagen i praktiken kan bli ännu bättre i paradgrenen att vara lyhörd för kundernas behov och önskemål.

Utmärkande för småföretag med stor it-mognad är att de verkar i branscher med högt förändringstryck. VVS-branschen har varit pressad från två håll – konkurrens från utlandet och en svart sektor. Små snickerier brottas med att tillverkning av möbler och inredning sker i lågkostnadsländer eller i stora processindustrier. Detta är också exempel på branscher med växande användning av it-tjänster.

Det finns ett tydligt behov av hjälp till företagen att se betydelsen av it för att möta konsekvenserna av det förändringstryck som man är utsatt för. Standardreceptet för att lösa it-problem brukar vara kurser och konsulter, men idag är detta knappast relevant. Såväl enkätresultatet som erfarenheter från ett antal seminarieserier visar detta. Förändringstrycket och möjligheterna med it behöver istället identifieras och för det behövs nya modeller för såväl lärande som innehåll – här kan nätverk kombinerat med kompetensförsörjning via webben vara en fungerande lösning.

Utmaningen är att göra dessa insatser i företag som idag är lönsamma och inte vänta tills smarta it-lösningar blir en fråga om överlevnad. Företag måste bli proaktiva – inte reaktiva!

Rolf Eklund

Företagarna Linköpings kommun

Bo Johnsson

Dataföreningen Östra kretsen

Michael Nydén

Nulink AB

Mikael Laweby

Företagarna Linköping

Sören Thornell

Dataföreningen Östra kretsen

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!