EU måste sätta människan före marknaden

I strävan efter fri konkurrens och avregleringar glöms människornas villkor i vardagen bort, skriver Marita Ulvskog (S).

9 juni 2017 05:55

Det dags för ett varmare Europa. Ett Europa som tar frågan om människors grundläggande trygghet på allvar. EU har under lång tid varit alltför fokuserat på varumarknaden. Men i den eviga strävan efter fri konkurrens och avregleringar glöms människornas villkor i vardagen bort.

Sedan finanskrisen har EU fokuserat på åtstramning, något som försatt miljoner människor i arbetslöshet. Klyftan mellan de fattigaste och rikaste ökar. Till slut kommer en punkt när det inte längre är hållbart. Ett projekt där marknaden ständigt prioriteras över människorna är dömt att misslyckas. Om EU ska vara relevant i framtiden krävs det att människor har grundläggande sociala rättigheter. Om vi inte lyckas med detta kommer rörelser med inslag av populism, främlingsfientlighet och fascism som säger sig ha enkla lösningar växa sig ännu starkare.

Kampen för ett socialt Europa, och i synnerhet kampen mot social dumpning och osund konkurrens, är en ödesfråga för hela det europeiska samarbetet. Inget företag i något EU-land ska kunna konkurrera ut andra med hjälp av usla arbetsvillkor, lönedumpning och en arbetsmiljö som sätter människors liv och hälsa på spel.

Detta är förstås självklarheter för de allra flesta människor. Det har nu EU-kommissionen också insett. Ett socialt EU-toppmöte arrangeras i höst i Göteborg där just dessa frågor ska diskuteras. Något som har fått borgerliga partier att kraftigt protestera och påstå att det hotar den svenska modellen (detta är partier som annars inte har några problem att diskutera lagförslag om att sänka människors ingångslöner).

Det handlar alltså inte om att införa europeiska minilöner eller en gemensam socialpolitik. Det handlar om att lyfta mininivåer och inkomster som går att leva på. Vi kompromissar inte med svenska modellen, men ser gärna den som en förebild som andra kan inspireras av. Om vi ska uppnå schysst konkurrens på den inre marknaden så måste sociala värden om trygghet, jämlikhet och drägliga villkor får lika hög prioritering som tillväxt och ekonomiska värden. Vi behöver ett Europa som håller ihop.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Marita Ulvskog (S) fungerande ordförande för Europaparlamentets sysselsättningsutskott