EU betyder mycket för lantbruket

Att rätt Europaparlamentariker skickas till Bryssel har stor betydelse, skriver centerpartister i Östergötland.

13 maj 2019 05:00

Peter Borring har rätt i sin debattartikel "EU-valet blottar okunskap" (9/5). Svenskarna vet för lite om hur viktigt Europaparlamentsvalet är. Kanske är det allra mest tydligt när det kommer till hur EU påverkar maten vi äter.

För Östergötland är lantbruket en viktig resurs och för det östgötska lantbruket är EU mycket viktigt. Att rätt Europaparlamentariker skickas till Bryssel likaså.

Centerpartiet har en tydlig hållning i EU:s lantbruksfrågor:

- Caps (EU:s gemensamma jordbrukspolitik) budget måste minskas och kommissionens förslag på -5 procent är tillräckligt. Det innebär att medlemsländerna får höjda avgifter – och det måste vi våga vara tydliga med. Bra mat, miljö och klimat kostar pengar – i butiken och ibland via skattesedeln.

- De svenska bönderna ligger före sina europeiska kollegor inom flera områden: djuromsorg, miljöhänsyn, klimateffektivitet och restriktiv antibiotikaanvändning. Den nya Cap-reformen föreslår extra EU-ersättningar för djuromsorg som går längre än vad lagen kräver. Här kan vi ta hem pengar för de svenska mervärdena.

- Centerpartiet har varit pådrivande i EU för en lagstiftning som begränsar användning av antibiotika. Vår Europaparlamentariker Fredrick Federley har förhandlat fram det veterinärmedicinska paket som nu begränsar och förändrar hur antibiotika skrivs ut i djuruppfödningen.

- EU-ersättningarna inom Cap kritiseras av olika skäl. För att skapa trovärdighet och relevans måste Cap moderniseras och effektiviseras. Ersättningarna ska bara betalas ut till aktiva lantbrukare. De ska ses som en rättmätig ersättning för de ekosystemtjänster som lantbrukarna skapar varje dag. Bevarande av biologisk mångfald, minskad klimatpåverkan, vattenreglering, produktion av livsmedel och rekreationsvärden är bara några exempel.

De gröna näringarna är en viktig del av lösningen av klimatproblematiken – inte orsaken till det.

Anna Jamieson

Lars Vikinge

Birgitta Gunnarsson

Centerpartiet Östergötland

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!