EU behövs för sjukvården

När det gäller att underlätta för såväl patienter som vårdpersonal är det europeiska samarbetet livsviktigt, skriver M-politiker från Östergötland.

6 maj 2019 05:00

Valet till Europaparlamentet närmar sig. Det är ett viktigt val som berör oss alla, på flera sätt. Ett av alla områden som påverkas av det som händer i EU, men som kanske inte diskuteras flitigast, är hälso- och sjukvården. Vi ser nu exempelvis hur Brexit riskerar att påverka vården här hemma. Om/när Storbritannien lämnar EU upphör nämligen alla certifikat för produkter som utfärdats i Storbritannien, vilket riskerar att leda till allvarlig brist på exempelvis medicintekniska produkter.

Moderaterna vill att EU ska underlätta för samarbete i frågor där vi behöver hjälpa och stärka varandra över landsgränser, men inte detaljstyra. Hälso- och sjukvården utvecklas snabbt runt om i Europa. Vi behöver därför politiker i Europaparlamentet som underlättar för samverkan inom hälso- och sjukvården och som ser betydelsen av vårdens utveckling i ett europeiskt perspektiv, i stället för att lägga krokben och titta genom sugrör.

Det europeiska samarbetet har underlättat arbete och studier utomlands. Det är ett projekt vill vi stärka. Idag väljer många svenskar att studera till läkare eller andra yrkesområden med vårdanknytning i andra EU-länder. Flera regioner har samarbeten med universitet i exempelvis Polen och Ungern där läkarstudenter kommer till Sverige och gör sin praktik. Förhoppningen är att de ska arbeta här efter avslutad utbildning. I tider av personalbrist i vården är det viktigt att Sverige kan rekrytera vårdpersonal utomlands.

Det är inte bara läkarna som rör sig över gränser, utan även sjukhusens utrustning. Vi köper mycket medicinteknisk utrustning från andra EU-länder och detta är en starkt växande marknad för Sverige som innebär stora möjligheter i potentiella kunder och patienter. Då behöver också den digitala tekniken hänga med. I Finland är det redan möjligt att gå till ett apotek i Estland och hämta ut läkemedel utskrivna elektroniskt av läkare i Finland. Inom ramen för EU-samarbetet behöver detta bli verklighet även i Sverige och vi behöver driva på möjligheten att ta del av även patientjournaler över gränserna.

I allt större utsträckning söker sig svenska patienter till andra vårdgivare, såväl inom landet som till andra länder. Det beror dels på att regioner inte levererar vård och behandling i tid, men också att patienternas medvetenhet om möjligheterna att söka vård i andra länder ökar. Vi behöver också komma till insikt om att sjukdomar är ett gränsöverskridande problem. Antibiotikaresistensen är ett hot som inte tar hänsyn till nationsgränser och vi behöver därför samarbeta för att lösa utmaningen. Varje år insjuknar över 400 000 européer i sjukdomar som antibiotikan inte biter på. Vi behöver inte bara ställa hårdare krav på EU:s medlemsländer, vi behöver också se till att resten av världen följer efter.

Moderaterna är tydliga: EU ska vara relevant och vi ska samarbeta på de områden där vi har gemensamma utmaningar – det är där EU verkligen kan göra skillnad. När det gäller att underlätta för såväl patienter som vårdpersonal är det europeiska samarbetet livsviktigt.

Joanna Sjölander (M)

östgötsk kandidat till Europaparlamentet

Marie Morell (M)

oppositionsråd Region Östergötland

Fredrik Sjöstrand (M)

oppositionsråd Region Östergötland

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!