Ett öppet samtal är nödvändigt

Inget demokratiskt samhälle har något att tjäna på att vissa åsikter inte tillåts komma upp till ytan, skriver Roland Larsson.

19 augusti 2015 10:40

”Jag ogillar vad du säger men jag är beredd att gå i döden för din rättighet att säga det.”

Citatet är en tolkning av Voltaires tankar om det fria ordets betydelse i författaren Evelyn Beatrice Halls biografi om den kände franske filosofen.

Utan fullständig yttrandefrihet kan heller inte demokratin bli fullständig. Ingen kan styra enskilda människors tankar. Att genom lagstiftning eller olika former av åsiktsförtryck försöka förhindra människor att med ord ge uttryck för dessa leder därför i realiteten bara till en sämre fungerande demokrati.

För det är bara när tankar uttryckta i ord får möta andra tankar man kan uppnå den balans där ett samhälle som upplevs som rättvist av ett flertal bäst kan formas.

För Centerpartiet har rätten att fritt uttrycka sina åsikter alltid varit en ledstjärna både i det interna och externa politiska agerandet.

Det var därför ingen tillfällighet att den intensiva debatten om det uppmärksammade idéprogramförslaget som presenterades 2012 fördes inför öppen ridå och heller inte att Centerpartiet är det enda riksdagsparti som valt sin partiledare i en helt öppen demokratisk process.

För somliga, inte minst företrädare för partier som saknar denna öppenhet och demokratiska tradition, kan detta naturligtvis vara svårt att förstå och leder därför ibland till missförstånd och felaktiga tolkningar.

Man kan också få intrycket av att vissa debattörer helst skulle vilja se att yttrandefriheten begränsades till de åsikter man själva kan acceptera. Det finns också de som menar att lagstiftningen bör skärpas vad gäller att ge uttryck för vissa åsikter. Att detta i realiteten skulle leda till den absurda situationen att de som själva blivit valda i demokratiska val också skulle besluta om vilka åsikter som får eller inte får framföras inför dessa val, tycks man inte inse.

Den som likt riksdagsledamoten Staffan Danielsson (C), offentligt vågar ge uttryck för det som brukar kallas ”icke politiskt korrekta” uppfattningar måste också vara beredd på att både beskyllas för åsikter man inte har och för att mena något annat än man sagt. Det är nedslående för demokratin att vissa anser sig behöva använda den typen av metoder när man i dagens medievärld har hur många möjligheter som helst att med saklig argumentation bemöta åsikter man tar avstånd ifrån.

Vill vi ha en väl fungerande demokrati måste vi värna om den fria tanke- och yttrandefriheten och inte genom lagstiftning, offentlig åsiktsmobbning eller medveten vantolkning begränsa människors möjligheter och vilja att fritt ge uttryck för sina åsikter oavsett hur kontroversiella andra anser dessa vara. Inget demokratiskt samhälle har något att tjäna på att vissa åsikter inte tillåts komma upp till ytan bara för att de inte gillas av en åsiktselit.

Roland Larsson

f d kommunalråd och riksdagsledamot (C)

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!