Debatt Replik på "En omställning är nödvändig".

Rebecka Hovenberg och Birgitta Rydhagen, båda MP, berömmer sig av att ha infört destruktion av lustgas – som är en växthusgas – på US. Om de hade läst på ordentligt – till exempel genom att kontakta professor emeritus i anestesiologi och intensivvård i Göteborg, Ola Stenqvist – hade de fått veta följande: Lustgas finns naturligt i atmosfären i mycket låg halt, 300 miljarddelar. Den ojämförligt största utsläppskällan – mer än 50 procent – är naturliga processer hos mikroorganismer i varma hav och våtmarker. Den näst största källan är betande djur, vars tarmflora producerar bland annat lustgas. Trafiken är en tredje källa. Men – sjukvårdens andel av de globala utsläppen hamnar inte ens på tio i topp-listan och kan beräknas till 1,3 promille av totalen!

Lägg därtill, att lustgasanvändningen i samband med narkoser minskat mångfaldigt de senaste decennierna – inte primärt av miljöskäl, utan för att vi fått nya tekniker, som sparar narkosgaser på ett sätt, som inte var möjligt för trettio år sedan. En större konsument av lustgas kvarstår: förlossningsavdelningarna. Det ironiska är, att största delen av den lustgas, som används där, inte hamnar i destruktorn utan i förlossningssalens luft, eftersom mamman vid slutet av varje värk tar bort masken och andas ut lustgasen fritt i rummet.

En lustgasdestruktor är inte gratis, och dess process kostar energi. Med anskaffande av en sådan har Miljöpartiet dels tagit sig an ett icke existerande problem (försumbara utsläpp) och dels kastat pengar i sjön, eftersom den största delen av US konsumerade lustgas ändå inte hamnar i destruktorn.

Det är okunnig symbolpolitik av allra sämsta slag – och slöseri med skattemedel.

Bror Gårdelöf

anestesiöverläkare, Linköping