Ett förslag om skolskjuts

Vi föreslår att Linköpings kommun bekostar skolskjuts till elevens skolskjutsskola oavsett vilken skola man går på, skriver debattören från Björkö friskola utanför Ljungsbro.

11 maj 2019 05:00

Björkö friskola är en skola för förskoleklass till åk 9 som ligger i utkanten av Ljungsbro i en fantastisk miljö. De flesta av våra elever är i behov av någon sorts skolskjuts till och från skolan. Att barnen kommer till och från skolan på ett tryggt och säkert sätt är en viktig faktor i barnfamiljers vardag. Är man inte säker på att skolskjutsfrågan är ordnad när man väljer skola så kan det få stora konsekvenser för familjen under de 10 år som barnet går i grundskolan.

På Björkö friskola, som inte är vinstdrivande, har vi därför sett oss tvingade att komplettera den skolskjuts som kommunen står för med skolskjuts som skolan bekostar för många elever. Detta belastar skolans ekonomi och gör att vi får mindre pengar över till kärnverksamheten.

Alla elever i Linköpings kommun är tilldelade en skolskjutsskola av Linköpings kommun dit kommunen anordnar skolskjuts om man uppfyller avståndskraven. Inga elever har dock en friskola som skolskjutsskola och kommunen har ingen laglig skyldighet att bekosta skolskjuts till elever som väljer annan skola än sin skolskjutsskola.

Linköpings kommun står trots detta för busskort för de elever som kan åka med Östgötatrafiken och väljer annan skola än sin skolskjutsskola och man låter även Björkös elever åka med i mån av plats på kommunens skolbussar. Allt under förutsättning att eleverna uppfyller avståndskraven förstås. Detta kan ju ses som gentilt av kommunen men om man menar allvar med att det ska vara ett fritt skolval så räcker det inte med ett löfte om att ens barn ska få åka med i mån av plats när man ska välja skola till sin sexåring.

Vi har förståelse för att kommunen inte kan åta sig att bekosta skolskjuts oavsett vilken skola man väljer. Vi föreslår dock att kommunen bekostar skolskjuts till elevens skolskjutsskola oavsett vilken skola man går på. Vi har många elever som bor på landsbygden runt Vreta kloster. Idag åker en del av dem med kommunal skolskjuts i mån av plats och andra åker med skolskjuts som skolan bekostar medan en del blir skjutsade till skolan av sina vårdnadshavare. Miljömässigt vore det ju absolut att föredra att kommunens buss körde alla barnen till sin skolskjutsskola som i de flesta fall är Ljungsbroskolan. Därifrån är vi beredda att ordna transport till Björkö friskola på egen bekostnad.

Vårt förslag skulle ge alla en trygghet att skolskjutsfrågan är ordnad och därmed verka för ett fritt skolval på riktigt.

Det skulle minska totala antalet körda mil och därmed vara bra för miljön.

Det skulle också innebära att kommunen sparade in på de självkostnadsersättningar som betalas till de som uppfyller avståndskraven men inte kan åka med Östgötatrafiken eller får plats på kommunens skolbussar. Idag får dessa familjer ett bidrag motsvarande kostnaden för ett årsbusskort för att de själva skjutsar sina barn till skolan.

På barn- och ungdomsnämndens möte den 23 maj ska en motion tas upp om likvärdig rätt till skolskjuts. Vår förhoppning är att politikerna i nämnden beslutar på ett sätt så att det fria skolvalet blir verklighet!

Styrelsen för Stiftelsen WiV, Björkö friskola

genom

Anna Peterson

verksamhetsadministratör

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!