En cancer som kan stoppas

De beslut som tas nu kring HPV-vaccination kommer att få stora effekter för kommande generationer. Vi kan rädda liv och minska lidande, skriver Katarina Johansson, Nätverket mot cancer.

16 februari 2018 05:00

De flesta av oss, 80 procent, kommer att utsättas för HPV-viruset någon gång under livet då HPV är den vanligaste sexuellt överförbara infektionen i Sverige. Det betyder att i Östergötlands län kommer ungefär 361 650 personer att drabbas av HPV-viruset som ligger bakom cancer och kondylom/könsvårtor i exempelvis livmoderhals, anus, penis och svalg.

För de flesta läker HPV-infektionen ut men över 1 000 personer drabbas av HPV-relaterad cancer varje år. Utöver detta drabbas varje år över 60 000 personer av lätta till svåra cellförändringar (något som är mentalt påfrestande) och strax under 30 000 personer av kondylom.

HPV-relaterad cancer och sjukdom är förebyggbar. Som patientföreträdare vill vi påminna om att när beslutet om att börja vaccinera flickor mot HPV kom var fokus på att minska antalet fall av livmoderhalscancer. Genom erfarenhet och forskning vet vi nu att HPV-relaterad cancer även drabbar män. Sedan juli 2017 ligger frågan om Sverige ska erbjuda pojkar HPV-vaccination genom det allmänna vaccinationsprogrammet på regeringens bord.

Sverige står nu vid ett vägskäl och det många inte förstår är att de beslut som tas nu kring HPV-vaccination kommer att få stora effekter för kommande generationer. Vi kan rädda liv och minska lidande! Vi har tillgång till vaccin som kan förhindra cancer hos såväl pojkar som flickor och vi är rädda att Sverige kommer att, som i många andra frågor, stirra sig blind på den initiala prislappen, istället för den långsiktiga samhällsnyttan i form av maximal minskning av antal fall av HPV-relaterad cancer och sjukdom framöver.

Vi vill säkerställa att beslutsfattare är insatta i de potentiella konsekvenserna för folkhälsan om Sverige inte fortsätter att investera i innovation. Vi hoppas även att föräldrar som avstår från att vaccinera sina barn tänker till. Detta ämne har blivit än mer aktuellt med den pågående debatten om vaccination mot mässling.

Frågan om HPV-vaccination är en folkhälsofråga. Sverige har möjlighet att utrota HPV, men det kräver att politiker, lokala beslutsfattare och medlemmar i expertgrupper förstår vad som står på spel. Vi hoppas att dessa personer, precis som vi, har en nollvision vad det gäller cancer som faktiskt kan förhindras – att förhindra cancer är dessutom del av den nationella cancerstrategin! Vi ser nu fram emot välgrundade beslut som erbjuder pojkar såväl som flickor ett jämlikt och brett skydd mot HPV-relaterad cancer och sjukdom.

Katarina Johansson

ordförande, Nätverket mot cancer

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!