Det måste bli lönsamt att plugga

13 maj 2019 16:00

Replik på "Studentliv ingen lyxfråga", 3/5. Slutreplik.

Först och främst S-studenter: att likna era vallöften till kårvalet vid stora välfärdssatsningar är att skratta våra skattebetalare i ansiktet. Att jämföra festrabatter och fler cykelpumpar på campus med sjukförsäkringssystemet och lagstadgade semesterveckor stärker vår tes om att ni har blivit ett parti för den välbärgade medelklassen.

Självklart är studenter en viktig grupp och självklart har de rätt att ställa krav. De har till exempel rätt att ställa krav på att deras utbildning håller god kvalité eller att antalet lärarledda timmar tillgodoser deras behov. Det vi motsätter oss är Socialdemokraternas krav på vad de vill göra med andra människors pengar.

Höj kvalitén på majoriteten av landets utbildningar, stärk studenthälsan så att fler får hjälp med stress, press och ångest i tid och framförallt – vi vill göra det lönsamt att plugga. Att det ska löna sig att plugga vidare efter gymnasiet är kanske en av de viktigaste faktorerna. Det är förslag som ert parti aktivt motarbetar när man höjer skatten gång på gång för de som arbetar och dessutom bygger murar för att komma in på arbetsmarknaden.

S-studenter vet dessutom mycket väl varför vi inte ställer upp i kårvalet. I och med kårernas uppgift så finns det inte utrymme för partipolitiska agendor. En kår förlorar sitt syfte om den börjar skrika om soppluncher och busslinjer för att ingen student ska behöva cykla i piskande januariväder.

Till nästa år uppmanar vi S-studenter att komma med reella svar på problem istället för valfläsk. Vi i Moderata Studenter kommer alltid att arbeta för en avpolitiserad studentkår som driver en studentvänlig kårpolitik, kåren får aldrig bli ytterligare en arena för politiska partier, det har vi andra beslutande församlingar till.

Avslutningsvis vill vi bara poängtera att marknadshyror faktiskt var något som ert parti röstade igenom, tack!

Matilda Ekeblad

ordförande MUF Östergötland

Johannes Nathell

ordförande MST Linköping

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!