Det är spännande tider för biogasen

Sverige borde som en föregångare på området ta vara på att biogas bli mer och mer populärt utomlands, och att efterfrågan på hållbara tekniska lösningar ökar.

19 augusti 2017 06:00

Linköping och Östergötland har varit en av pionjärerna inom biogasområdet sedan slutet av 80-talet. Sedan dess har utvecklingen i Sverige i huvudsak bestått av expansion. Fler produktionsanläggningar och tankställen har kommit till och i dagsläget finns det närmare 170 tankställen i Sverige att tillgå. Många smarta regionala system som behandlar livsmedelsindustrins avfall, driver kollektivtrafiken och ersätter handelsgödsel i jordbruket har utvecklats vilket lett till både ökad konkurrenskraft för ingående företag och förbättrat miljötillstånd. De senaste två åren har expansionen i en del av de regioner som var tidigt ute som till exempel Östergötland och Nordvästra Skåne stannat av. I andra delar av landet har nya produktionsanläggningar och tankställen fortsatt att komma till.

Parallellt med denna utveckling har det ohållbara med de fossilt drivna fordonen blivit allt tydligare. På bara några år har dieselbilar gått från att vara ”miljöfordon” till att riskera att bli utestängda från storstädernas miljözoner. Just nu finns stora förväntningar på elbilar som lösningen för hållbara transporter. Den stora statliga utredningen om fossiloberoende transporter från 2013 slog fast att en lång rad åtgärder måste ske för att minska transporterna och att den kvarvarande volymen måste lösas med kraftfull expansion av biodrivmedel och el. Dessa slutsatser har inte ändrats. För tillfället ökar inte användningen av inhemska biodrivmedel (biogas, etanol och biodiesel) i Sverige trots att de är världsledande i hållbarhet och har en stor utvecklingspotential.

Vad talar för biogasen i framtiden? Den har positiva effekter både när det gäller att stärka konkurrenskraften för näringsliv och därigenom regional utveckling samtidigt som den genererar bättre miljö på flera sätt i flera sektorer samtidigt. Det finns gott stöd för att biogaslösningarna är de mest hållbara alternativen om man bygger det på en bred analys av deras effekter. Internationellt händer det mycket på detta område just nu. Vi nås dagligen av nyheter från engelska, franska och amerikanska städer och våra nordiska grannar som likt Sverige utvecklar kollektivtrafik och tunga transporter baserade på biogas. Sverige har teknikleverantörer (inklusive Scania) och forskning i världsklass tillsammans med en unikt lång praktisk erfarenhet. I svenska regioner sker fortlöpande upphandlingar av kollektivtrafik som fortfarande är ett nyckelområde för biogasens fortsatta utveckling. Nu bör vi fortsätta att stärka detta teknikområde som vi har investerat mycket i och som världen runt omkring oss har börjat upptäcka. Pionjärerna i svenska regioner är nyckelspelare för att möta det skriande globala behovet av smarta, hållbara tekniska lösningar som biogasen representerar. Utvecklingen av biogasområdet i Sverige kan till skillnad från mycket annat spela en betydelsefull roll för den globala utvecklingen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Mats Eklund Professor Industriell miljöteknik Föreståndare Biogas Research Center