Bygg mer så som människor vill

Sveriges invånare borde få ett större inflytande över arkitekturen i offentliga miljöer, skriver SD.

24 december 2018 05:00

För ungefär en månad sedan rapporterade SVT Nyheter Småland om IT-företagaren Björn Sundeby som i småländska Växjö kämpat för att få bygga ett nytt stort hus i sekelskiftesstil. Förslaget har under åren mött mycket motstånd lokalt i Växjö från främst delar av arkitektkåren innan det gavs klartecken att bli av.

Samtidigt som delar av arkitektkåren bedrivit en kamp mot att uppföra byggnaden, så har projektet hyllats från andra håll av rörelser så som Arkitekturupproret med dess omfattande Facebook-grupper med tiotusentals medlemmar. Detta indikerar att det skulle kunna vara så att det finns en diskrepans mellan å ena sidan delar av arkitektkårens åsikter, å andra sidan befolkningens i stort, när det gäller synsättet på mer klassisk arkitektur.

Opinionsinstitutet Yougov och arkitektfirman Adam Architecture har i en undersökning med över 1 000 respondenter kommit fram till bland de tillfrågade att 77 procent föredrar traditionell arkitektur, och att 23 procent föredrar en modern och samtida arkitektur. Även om detta resultat härrör från en specifik undersökning, så borde den eventuella diskrepansen i dessa frågor mellan de som utformar byggnaderna och befolkningen i allmänhet, göra att åtgärder börjar ses över.

Sverigedemokraterna vill att det i högre grad byggs det människor i allmänhet faktiskt vill ha. Genom att utreda hur invånarna i Sverige kan ges ett större inflytande över utformningen av arkitekturen i de offentliga miljöer som de vistas i, så skulle vi kunna nå ett Sverige som invånarna faktiskt upplever som vackrare. Vi Sverigedemokrater har exempelvis förslag om att införa demokratiskt valda råd i kommunerna, för att påverka utformning av arkitektur och offentliga miljöer. Andra tankegångar som vi har är att låta invånare få möjlighet att tycka till om olika byggnadsprojekt i sina närområden genom att anordna lokala omröstningar i anslutning till platser för nya projekt.

Vi Sverigedemokrater bär med oss en förståelse om att klassisk arkitektur uppskattas av många människor i vårt land, vilket vi bland annat ser Björn Sundebys projekt som ett uttryck för. Med vår politik kommer därför klimatet för den som vill bygga på ett liknande sätt vara mycket mer välkomnande än i dag. En politik för arkitektur och offentliga miljöer med bättre folklig förankring är vi övertygade om kommer leda till att det Sverige vi bygger också kommer att ses som vackrare av landets invånare, och det är något värt att sträva efter.

Jonas Andersson (SD)

riksdagsledamot, Östergötlands län

Aron Emilsson (SD)

kulturpolitisk talesperson

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!