Brottsstatistiken måste bli mer öppen

Odramatiskt att föra statistik som speglar verkligheten, skriver Staffan Danielsson (C).

28 januari 2017 05:55

Jag gläds åt framgångar efter år av motvind i migrationspolitiken. Jag har sedan 2012 drivit på för att Sverige måste anpassa sina asylregler i EU-riktning. Det var länge motigt när åsiktskorridoren var mycket trång och Corren kritiserade mig för att vara typ främlingsfientlig. Ingenting kan vara mera fel, jag är en varm humanist och vill att Sverige ska vara en ”humanitär stormakt” och ligga i täten. Men inte hur långt före som helst.

Nu summerar jag framgångar i allt fler frågor.

1. Genom sex riksdagspartiers, inklusive Centerpartiet, migrationsöverenskommelse i november 2015 tillgodosågs huvuddelen av de 4 punkter som jag och östgötacentern föreslagit för att anpassa Sveriges asylregler i EU-riktning.

2. Min kamp mot Migrationsverkets ansvarslösa och obefintliga ålderskontroll av vilka ensamkommande under uppgivna 18 år som verkligen är det, kröntes med framgång när regeringen (justitieminister Morgan Johansson) för drygt ett år sedan beordrade Migrationsverket att snarast åter börja bedöma ålder.

3. Jag lyfte i augusti 2016 frågan om att Brottsförebyggande rådet (BRÅ) måste återgå till att utan dramatik offentliggöra sin brottstatistik vad gäller brottslighet och nationalitet, som i övriga nordiska länder,vilket nyligen togs upp av Rapport, Aktuellt och Agenda. Min uppfattning är att justitieministern begår tjänstefel när man hemligstämplar statistik och inte låter BRÅ göra en helt nödvändig ny analys och rapport om brottslighetens utveckling bland svenskar och invandrare.

Min bedömning är att inom rätt snar framtid kommer BRÅ att både föra en öppnare statistik på även just detta samhällsområde, kriminaliteten, samt att göra nya rapporter om brottslighetens utveckling där nationalitet och ibland även födelseland kan ingå. Det är egentligen helt odramatiskt att föra statistik som speglar verkligheten. Det dramatiska är när en öppen demokrati hemligstämplar delar av verkligheten vilket är fel och blir kontraproduktivt.

Staffan Danielsson (C)

riksdagsledamot

Svar från Corren:

Varken med eller utan förbehållet ”typ” har Corren kritiserat Staffan Danielsson som främlingsfientlig. Däremot har Correns ledarsida kritiserat Danielssons restriktiva hållning i flyktingpolitiken som vi värderingsmässigt inte delar. Det är en kritik som även hans egen partiledare Annie Lööf har uttryckt. Hon vill att C ska vara SD:s motpol. Frågan är vad Danielsson vill. Han har de facto förespråkat samtal och uppgörelser med SD. Onekligen en något udda ståndpunkt för att komma från ”en varm humanist”.

Christian Dahlgren

politisk redaktör

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!