Brandbekämpning riskeras utan flygplatser

Sverige behöver en samlad flygpolitik där tillgänglighet, turism, jobbskapande och bibehållen beredskap ses i ett sammanhang. Det menar Peter Larsson, Svenska Regionala Flygplatser.

7 augusti 2014 08:39

Den omfattande skogsbranden i Sala med omnejd fäster uppmärksamheten på beredskap och möjligheter att bekämpa bränder från luften. I sammanhanget glöms en faktor bort som anses självklar - tillgången till Sveriges flygplatser. De rekvirerade flygplanen från Italien och Frankrike kunde baseras på Västerås flygplats för att därifrån börja sättas in i insatsen. Få vet att Västerås flygplats, liksom över 30 andra flygplatser i Sverige, drivs i kommunal regi.

I Västerås kommun förs nu en debatt om att flygplatsen ska läggas ned. Skälen är att kommunerna själva får finansiera flygplatserna som ofta går med underskott. Sverige har längst avstånd och är det näst mest glesbefolkade landet inom EU. Det är svårt att få lönsamhet för mindre flygplatser men de finns för att skapa tillgänglighet för människor i hela landet. På många platser finns det inga andra realistiska kommunikationsmedel. Andra kommuner har liknande tankar som i Västerås. Oskarshamns kommun har redan beslutat att lägga ned sin flygplats. Ingenstans görs några nationella överväganden huruvida de enskilda flygplatserna är väsentliga för landets tillgänglighet, än mindre för vår beredskap. Vad hade hänt med räddningsinsatserna i Sala om brandbekämpningsflygplanen inte haft tillgång till Västerås flygplats?

Parallellt med att kommunerna får kämpa med de mindre flygplatserna har staten valt ut, driver och tjänar mångmiljardbelopp på stora flygplatser som Arlanda, Landvetter och Sturup. Det finns knappast några andra samhällssektorer där staten är så selektiv och skapar vinstmaximering på kommunernas bekostnad. Statens intäkter kommer inte heller de mindre flygplatserna till del. Flygnäringen har själv tagit fram en framtidsagenda för flyget. Sverige saknar nämligen en samlad flygpolitik. Det är nu hög tid att vi också får en sådan på plats.

De enda förslag vi sett från de politiska partierna är Miljöpartiets förslag om en stängning av Bromma och införandet av en flygskatt. Länder som Danmark, Nederländerna och Irland har avskaffat eller avstått från flygskatter då de inte haft avsedd effekt. Enligt uträkningar från Riksdagens utredningstjänst, IATA, och Stockholms handelskammare skulle resandet minska med cirka tre miljoner passagerare årligen och cirka 34 000 arbetstillfällen skulle försvinna om både Bromma stängs ned och flygskatt införs.

Sverige behöver en samlad flygpolitik där tillgänglighet, jobbskapande i glesbygd, ökad turism och bibehållen beredskap ses i ett sammanhang. Flyget som bara släpper ut cirka två procent av de samlade koldioxidutsläppen introducerar hela tiden nya steg för att minska utsläppen. Den regionala flygplatsen i Karlstad är nu först i Europa med fossilfria flygbränslen. Satsa på flyget i stället för att fördyra och försämra. Sverige behöver sina flygplatser. Inte bara för jobben utanför även för säkerheten.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Peter Larsson VD Svenska Regionala Flygplatser