Blunda inte för hälsoriskerna

Ansvaret vilar tungt på vuxenvärlden när ny teknik införs i skolorna, skriver Mona Nilsson, Strålskyddsstiftelsen.

26 november 2014 05:55

Replik till Göran Sedvall, 25/11.

Den som besöker vår webbsida www.stralskyddsstiftelsen.se ser att påståendena i debattartikeln i Corren är felaktiga.

Strålskyddsstiftelsen är en registrerad insamlingsstiftelse. Vi arbetar med utgångspunkt från Europarådets rekommendationer (res 1815) om att medlemsländerna bör informera brett om riskerna med trådlös teknik, särskilt riskerna för barnen. Europarådet anser att trådlös teknik i skolorna bör undvikas och att ”extremt höga mänskliga och ekonomiska kostnader” kan bli följden om exponeringen inte minskas och människor inte får kännedom om riskerna.

2013 lämnade 29 experter en rapport i vilken drygt 1 800 vetenskapliga undersökningar redovisas. Beläggen för hälsorisker med strålning från trådlös teknik är omfattande och växande. Flera hundra vetenskapliga undersökningar har visat att hjärnan och cellers DNA kan skadas konstaterar den. Risken ökar för aggressiv hjärntumör redan vid 30 minuter i mobilen varje dag.

Strålning från mobiltelefoner, surfplattor, trådlösa nätverk och mobilmaster är klassad som ”möjligen cancerframkallande” av WHO:s cancerforskningsinstitut år 2011. I dag anser ledande experter att klassningen bör skärpas till ”cancerogen för människor”.

Vanliga symtom vid exponering för strålning från trådlös teknik är huvudvärk, sömnsvårigheter, minnes- och koncentrationsproblem samt hjärtpåverkan och hudreaktioner. Det finns barn och lärare som inte längre kan vistas i skolan på grund av dessa symtom efter att trådlös teknik införts i stor skala.

Strålskyddsstiftelsen arbetar för att människor ska få kännedom om hälsoriskerna och de vanligaste symtomen som kopplats till strålningen. Vi anser att det är en mänsklig rättighet. Barnen måste enligt lag gå till skolan och de är beroende av vuxnas omdöme. Därför vilar ansvaret tungt på att vuxenvärlden inte blundar för hälsoriskerna när tekniken införs i skolorna. Det är förvånande att något så självklart väcker starka motreaktioner.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!