Svar på “Bilen har också sin plats i staden”, 3/12.

Efter att ha tagit del av Alliansen svar på vårt debattartikel "Gör Linköpings innerstad bilfri" (29/11) tycker vi deras idéer mer låter som ett eko av “business as usual” än en seriös klimatpolitik.

Hur deras förslag om ökad mobilitet och smartare trafiklösningar ska se ut i ett gaturum som planerades för bilen redan på 60-talet och där trafiken hela tiden tenderar att öka, är en gåta. Inga lösningar nämns.

De ser också en quick fix i teknik med biodrivmedel. Den är tyvärr vare sig realistisk eller genomförbar inom en överskådlig framtid, kanske aldrig. Därtill är både personbilsinnehav och andelen bilar som fortfarande köps och körs med fossila drivmedel alltför stor.

Den enda rimliga väg för reducering av utsläpp och som både vi i Vänsterpartiet och klimatforskare idag är överens om är att minska antalet ohållbara transporter, främst bilresor. Men inför ett sådant val uppvisar Alliansen både räddhågsenhet och ovilja.

De väljer istället, i en tid då klimatfrågan aldrig varit mer akut, att finslipa det bestående där bilen fortsätter ha sin självskrivna och lika stora plats i stadsmiljön. I det hela taget motverkar deras förslag syftet med arbetet för ett koldioxidneutralt Linköping 2025

Till slut kastar de in en kryptisk och svårtolkad mening om symbolpolitik kontra klimatnytta. Vad de menar och hur det ska gå till kan vi inte med bästa vilja i världen förstå?

Vänsterpartiet ser att tiden för att ställa om för att rädda vårt klimat är ytterst kort och att vi politiker måste våga börja någonstans. Vårt förslag som vi argumenterar för och som vi gärna utvecklar vidare, är därför att stänga innerstaden för onödig privatbilism. Det skapar utrymme för en en grönare, renare och lugnare stad samt för ökade gång- och cykelsatsningar och bättre och snabbare kollektivtrafik. Kan Barcelona så kan väl vi!

Kerstin Sagström

Karin Flodin

Vänsterpartiet