Debatt Svar på "Gör Linköpings innerstad bilfri", 29/1.

Allians för Linköping vill satsa på att öka framkomligheten i kommunen och då framförallt tätorten. Detta gör vi dels för att förbättra miljön och dels för att vi vill att alla, i hela kommunen, skall ha tillgång till staden.

Kerstin Sagström och Karin Flodin från Vänsterpartiet skriver att man vill göra Linköpings innerstad helt bilfri. Allians för Linköping håller med om att mer måste göras för klimatets och för luftkvalitetens skull. Men Linköpings kommun är en stor kommun och utspridd över en stor yta. Det gör att bilen för många är nödvändig för att ta sig till jobb, skjutsa barn till fritidsaktiviteter eller klara av dagens ärenden.

Bilister har skambelagts för att de har varit tvungna att ta bilen. Vi vill gärna bredda diskussionen. Vi behöver fokusera mer på den totala mobiliteten och valet av bränslen, än att bara diskutera bilens vara eller icke vara. Staden måste vara tillgänglig för alla trafikslag, såväl bilen som cykeln, gångtrafikanter och kollektivtrafiken. Därför kan vi inte ta bort bilen helt från staden, men vi kan ha en smartare trafikplanering med smarta lösningar för att trafiken skall flyta på bättre och ha en mindre påverkan på miljön.

Allians för Linköping har valt att ha klimatet som en av sina högst prioriterade frågor den kommande mandatperioden. Vi kommer att satsa mindre på symbolpolitik, istället kommer vårt fokus vara på sådant som ger en faktisk klimatnytta.

Allians för Linköping

Niklas Borg (M)

gruppledare Moderaterna

Muharrem Demirok (C)

gruppledare Centerpartiet

Åsa Wennergren (L)

gruppledare Liberalerna

Sara Skyttedal (KD)

gruppledare Kristdemokraterna