Avvärj hotet mot LSS

Åtgärder som kommit till stånd på grund av den kritiserade fuskdebatten drabbar assistansberättigade oerhört hårt, skriver tretton föreningar för funktionshindrade i Östergötland.

12 november 2016 06:00

Regeringen har fattat beslut om att minska och försämra möjligheterna till att få stöd enligt LSS.

Det kan man se i regleringsbrevet till Försäkringskassan där man uppmanas ”att bryta utvecklingen av antalet timmar till assistansersättningen”. Likaså har LSS-utredningen fått direktiv att göra besparingar.

LSS är en rättighetslag som ger rätt till stöd utifrån behov och inte utifrån ekonomi, varken myndigheters eller enskilds. Det är i grunden en bra lag som bidragit till samhällsutveckling på flera sätt, både ur ett samhällsekonomiskt perspektiv och som en rättighet till självständighet och delaktighet.

Nu har Försäkringskassan begränsat rättigheterna genom ny praxis som slår oerhört hårt mot människor som redan har det svårt. ”Hälso- och sjukvården ska ta sitt ansvar och uppgifter som är sjukvårdande ska utföras av dem och inte assistenter”, säger Monica Svanholm, Försäkringskassan. Så var det innan LSS på 1990-talet. Då var det landstingen som stod för omsorgen och många bodde på institution. Det vill funktionshinderrörelsen absolut inte ha tillbaka.

Just nu sänker man assistanstimmar enligt den nya praxisen. Hur det drabbar enskilda individer kan vi läsa och se i media varje dag. Ibland av samma media som drog igång fuskdebatten om LSS genom att använda gamla och kritiserade rapporter som underlag.

I en debattartikel 8/11 skriver Eva Lindh (S) och Anna-Lena Sörenson (S) att LSS inte fungerat under lång tid. När man fortsätter läsningen så beror det på kommuner, Försäkringskassan och assistansbolagen. Det förekommer fusk och det ska givetvis bekämpas. Åtgärder som kommit till stånd på grund av den kritiserade fuskdebatten drabbar dock assistansberättigade oerhört hårt.

Funktionshinderrörelsen har svårt att se att regeringen fattat ett beslut om översyn för att rättigheterna ska finna kvar.

Socialdemokraterna vill värna LSS. Gör det då genom att förändra direktiven till LSS-utredningen och lägga till att se över vilka samhällsvinster LSS medför. Fokusera på tillämpningen av LSS som den rättighetslag den är så att intentionerna uppfylls.

Agneta Lindqvist

Handikappföreningarna Östergötland

Jan Myhrman

RBU Östergötland

Elisabeth Ingvarsson

FUB Länsförbundet för utvecklingsstörda Barn, Ungdomar och vuxna i Östergötland

Hans Bager

Neuroförbundet Östergötland

Anna Paulsen

Autism Aspergerföreningen i Östergötland

Thomas Andersson

Afasiföreningen i Östergötland

Yvonne Ljungberg

Strokeföreningen i Östergötlands län

Karin Ingvarsson

Hjärtebarnsföreningen Öst

Ingrid Bergengren

Riksföreningen för ME-patienter Östergötland

Susanna Ahlström

Hörselskadades distrikt

Hans-Erik Svensson

Östergötlands Diabetesförening

Karin Klevelid

Synskadades Riksförbund Östergötland

Lhena Hjalmarsson

Astma- och Allergiföreningen i Östergötland

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!