Avskaffa CSN:s fribelopp

17 januari 2013 14:32

Kan du tänka dig en situation där du lever på en minimal månadsinkomst och är samtidigt kraftigt begränsad av staten till att förändra den svåra ekonomiska situationen? Just i det problematiska läget befinner sig den absolut största delen av dagens studenter. En stor orsak är just CSN:s fribelopp som automatiskt hindrar studenter från att bättra på sin ekonomiska situation. Det är helt orimligt att fribeloppet fortfarande existerar, speciellt med tanke på de ökade priserna på mat, kurslitteratur och andra förnödenheter studenter behöver under sin studietid.

Det är mycket glädjande att alliansregeringen har höjt fribeloppet vid flera tillfällen. Men det räcker inte. Nu är det dags att avskaffa det helt. Varför ska vi ha något som begränsar studenter ekonomiskt, men även praktiskt. Många saknar arbetslivserfarenhet när de avslutar sina studier. En av orsakerna är bland annat just fribeloppet och rädslan att behöva betala tillbaka eller bli av med sitt CSN-stöd under studietiden just på grund av att man har hittat ett extra jobb.

För mig är det en självklarhet att studenten ska ha fria valmöjligheter – vill han eller hon jobba och studera? Eller vill han eller hon endast studera? Dessa valmöjligheter ska staten underlätta så mycket som möjligt. Ett första steg vore att avskaffa fribeloppet genast.

Vad som är obegripligt är att fribeloppsregleringen överhuvudtaget finns kvar. De som arbetar i en bransch där de hjälper unga att finna arbete ser tyvärr alldeles för ofta hur unga känner att de måste tacka nej till extrajobb då de slagit i fribeloppstaket. Visst går det att jobba ändå, men regelverket kring detta avskräcker de flesta studenter från att gå över gränsen. Därför går de miste om viktiga erfarenheter som skulle gett dem en bättre chans på arbetsmarknaden längre fram. Det kan rimligen inte vara detta som är syftet med bestämmelserna.

I ett land som Sverige, där ungdomsarbetslösheten är ett enormt problem, borde man arbeta aktivt för att förbättra situationen för landets unga och studenter. Här kan också ett avskaffande av fribeloppet förändra mycket. Genom ett avskaffande av fribeloppet tas även ett hinder bort för studenten att skaffa sig kontakter med näringslivet och arbetsmarknaden tidigt, under studietiden. Det här gör att man har ett mycket bättre CV när man är klar med studierna och då står man bättre rustad för den svenska arbetsmarknaden som ställer allt högre kompetens krav på de nyutexaminerade studenterna. Därmed är det en självklarhet för mig och Liberala studenter att fribeloppet och alla andra hinder avskaffas för att studenternas ekonomi ska bli bättre, ungdomsarbetslösheten lägre och arbetslivserfarenhet hos studenter högre. Inga hinder och pekpinnar ska användas mot studenter som känner att de har tid, lust och möjlighet att jobba extra i kombination med sina studier.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!