Sverige behöver Moderat miljöpolitik

Den senaste rapporten från klimatpolitiska rådet sågar regeringen för att våra utsläpp minskar för lite. Det är inte konstigt att det krävs Moderat miljöpolitik, skriver Anna Nilsson (M).

Sverige 14 juli 2021 07:16
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

När det gäller miljöfrågan så är inte vår väg framåt att skylla miljöproblemen på kossorna, eller att vi människor flyger och äter kött. Om vi börjar med korna så är våra svenska kor, som går ute på bete under en del av året, en del av lösningen på våra miljöproblem. Enligt den svenske forskaren Per Frankelius är det för Sveriges del fullt möjligt att jordbruket redan nu kan betraktas som klimatneutralt, eller rent av klimatpositivt, på grund av att svenskt jordbruk binder stora mängder kol (Land Lantbruk 11/12 2020). 

 

Vi moderater vet att näringslivet är en viktig motor i omställningen. Det behövs snabbare tillståndsprocesser, gröna frihandelsavtal och testanläggningar för industrins omställning.  Det ska kombineras med en biståndspolitik som är fokuserad på att svensk miljövänlig teknik introduceras i bidragsländerna. Genom en framgångsrik svensk exportindustri bidrar Sverige till det internationella miljöarbetet. 

Det behövs ett teknikskifte i vår bilpark. Elbilar finns nu i många varianter, men är dyra och det finns ingen andrahandmarknad. Därför behövs politiska beslut för att få igång skiftet. Det behövs laddningsmöjligheter, men sedan behövs även andra incitament som gör att fler har råd att byta till elbil. Det kan vara lägre skatter, gratis parkering, gratis vägtullar, en högre skrotpremie på gamla bilar, med mera.

 

Vi politiker måste dock vara tydliga och ge långsiktiga förutsättningar för hur skiftet ska gå till. Miljöfrågan handlar i första hand om stora politiska reformer och de som lägger skulden på individen för att hen flyger är fel ute. Först ska de politiska besluten till som gör det enkelt för oss människor att göra rätt. Sedan kommer det också att behövas förbud och det kommer att ha en inverkan på våra liv.

Missförstå mig inte, det vi som individer gör är också viktigt, återvinner, äter svensk mat, samåker, och så vidare. Det är också individen som måste vara beredd på att betala lite mer för en hållbar produkt och faktiskt köpa sig en elbil.

 

Jag vill ha bort diskussionen om miljöfrågan från att vi ska äta mindre kött till att det faktiskt är politiken som måste skala upp. Det krävs en omställningspolitik med högt satta mål. Den senaste rapporten från klimatpolitiska rådet (2021) sågar regeringen för att våra utsläpp minskar för lite. Sveriges regering, där Miljöpartiet har posten som miljöminister, misslyckas. Utsläppen minskar alldeles för lite för att nå regeringens mål om noll nettoutsläpp 2045.

Det är inte konstigt att det krävs Moderat miljöpolitik! 

Anna Nilsson, Förbundsordförande Moderaterna i Östergötland

Ämnen du kan följa
Läs mer!
Debatt

Debatt: MP duckar för kritiken

Debatt

Debatt: Oroande att M har så lite miljöpolitik

Krönika

Aleksander Gabelic: Socialdemokratin i regeringsställning har ingen tydlig miljöpolitik.

Ledare

Ledare: Den gamla gröna högern

Linköping

Politikern och mediechefen oense: "Fel väg att gå"

Visa fler