Är Region Östergötland redo?

Regionen måste ha en plan för utbildning och övning, krigsplacering av personal, lagerhållning av läkemedel och förbrukningsmaterial och sjukvårdsledning, skriver Bo Lennhammar (M).

22 november 2017 06:00

Hur ser Östergötlands krisberedskap ut?

Så löd frågan från Regionfullmäktiges minoritet, det vill säga Moderater och Kristdemokrater, till den ansvariga politiska majoriteten i början på året. Nu när året snart har gått och majoriteten, det vill säga Socialdemokrater, Centerpartiet, Miljöpartiet och Folkpartiet, redovisar sin verksamhet för året finns än så länge bara ett konstaterande ”att hälso- och sjukvård är en central del av det civila försvaret och att det är av vikt att samtliga förtroendevalda är uppdaterade”. Någon sådan information finns än så länge inte vare sig till alla förtroendevalda eller allmänhet med Region Östergötland som avsändare.

Jag var aktiv yrkesofficer för drygt 20 år sedan. Försvarsmakten hade då ett tjugotal fältsjukhus i landet med utbildad sjukvårdspersonal som bland annat var tränade i krigskirurgi. Försvarsmakten var välförsörjd även på lägre förbandsnivåer och hade stora förråd spridda över landet med bland annat läkemedel. Av detta finns idag praktiskt taget inget kvar. Försvarsmakten är nu hänvisad till regionernas/landstingens sjukvård som i stort saknar krigssjukvårdsutbildad personal. Dagens civila sjukvård saknar också läkemedelsförråd. Det är ”just in time”-leverans ofta via större hamnar som Göteborg med flera som är dagens recept liksom för det mesta av annat slag, livsmedel, oljeprodukter med mera. Eftersom Regionen saknar förråd för sina läkemedel så kan störningar i leveranserna få dramatiska konsekvenser.

Även om hälso- och sjukvården är den största och viktigaste uppgiften för Regionen så leder den också det regionala utvecklingsarbetet för en långsiktig och hållbar utveckling genom sitt ansvar för uppdraget att genomföra åtgärder inom områden som samhällsbyggnad, kompetensförsörjning, företagande, besöksnäring, kultur, all allmän kollektivtrafik, folkbildning och folkhälsa. Det ansvaret gäller särskilt när samhället utsätts för kriser av större eller mindre omfattning.

Regeringen beslutade 2015 att Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och övriga civila myndigheter ska återuppta en sammanhängande planering för totalförsvaret. Frivilliga har tagit på sig uppgiften att försöka få medborgarna att vidta egna skyddsåtgärder. Till exempel att i hemmet förvara 3 dygns livsmedel, batterier, varma kläder, stearinljus med mera. Än så länge har man i praktiken bara nått en mindre del av befolkningen. Det krävs särskilt att ledande organisationer känner sitt ansvar och visar ledarskap om man skall få ett flertal att känna eget ansvar och delaktighet.

Jag ställer dock ett stort hopp till att man, senkommet eftersom beslut togs 2015 men ändå, nu den 1 november i Regionen har påbörjat en utredning som skall ta fram en behovsanalys och en handlingsplan för vilka åtgärder som krävs. Arbetet blir omfattande. Centrala frågor är utbildning och övning, krigsplacering av personal, lagerhållning av läkemedel och förbrukningsmaterial, sjukvårdsledning med mera.

Bo Lennhammar (M)

regionfullmäktigeledamot i Region Östergötland

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!