Det är viktigt att vi alla ser över vår hemberedskap så att vi kan klara oss bättre vid en kris.

Länsstyrelsen Östergötland har ett stort samordningsansvar vid samhällsstörningar. Kommunerna har ett extra ansvar för att invånarna får hjälp i vardagen, men alla östgötar har ett eget ansvar för sin egen hemberedskap.

Vad är då framgångsfaktorerna för att klara sig själv under en viss tid i samband med en kris? Först och främst behöver varje invånare en krislåda hemma som är packad med förnödenheter som till exempel torrvaror, filt, vattendunk och värmeljus.

Det är också viktigt att hålla sig informerad. Om elen och telefonnätet inte fungerar är det bra att ha tillgång till en batteridriven radio för att få information från myndigheter och kommuner via beredskapskanalen P4.

Antalet ensamhushåll i Sverige har de senaste åren ökat till cirka 1,8 miljoner. Men den ständiga sociala kontakten finns nuförtiden ofta i våra telefoner och vad händer då när internet ligger nere? Hur får vi tag i vår familj eller vänner vid en kris som påverkar våra normala kommunikationsverktyg som telefon, sms, Snapchat eller andra meddelandetjänster?

Det är värt att fundera över vem som är din kriskompis när elen eller internet inte fungerar? Det kan vara din granne, din familj eller dina vänner. Fundera över hur du kan bevara kontakten med familj eller vänner!

Vi kan endast klara en större samhällsstörning tillsammans. Det är allas gemensamma insatser som tar oss igenom en kris. Prata med familj, vänner eller grannar om vad ni kan förbereda och hur ni kan agera under en kris. Bli gärna medlem i en frivilligorganisation och se vad du kan bidra med. Tillsammans är vi starka!

Krisberedskapsveckan inleds den 6 maj. Ta vara på möjligheten att lära dig mer om hemberedskapen!

Carl Fredrik Graf

landshövding i Östergötland