”Ligger semestern mitt i mensen? Få hjälp av läkare med att skjuta upp mensen.” Citatet kommer från ett av många vansinniga exempel på marknadsföring från appläkarföretag – en bransch som behöver styras upp av skärpt lagstiftning.

Andra annonser handlar om kräksjuka, pollenallergi och förkylningar. För här är vi nu, med digitala ”vårdcentraler” som lever på att du dränerar pengar från den offentliga vården genom att uppmuntra dig att söka läkare när du hostar, har ont i halsen eller riskerar att få mens på semestern.

Vården ska vara tillgänglig, inte bara när du är allvarligt sjuk, utan även för rådgivning och stöd när du inte vet hur du ska tolka dina eller ditt barns symtom. Men vi ska inte ha reklam som ökar människors oro över normala tillstånd. Då skapar vi vårdbehov som inte är reella och försvårar arbetet med att ta hand om alla de som faktiskt behöver träffa en läkare.

Visst finns det en plats för digital vård. Men när den korsas med ett vinstintresse verkar många oönskade effekter uppstå. Ett exempel är antibiotikaförskrivningen, där appläkare lättvindigt skriver ut antibiotika för till exempel halsinfektioner, något som bland annat Läkartidningen rapporterat om.

I den granskning Region Jönköping gjort av de två appläkarföretagen Kry och Min doktor får företagen förbluffande dåliga resultat. Gällande diagnosen lunginflammation har Kry ställt felaktiga diagnoser i 26 av 40 granskade fall. Företaget Min doktor hade 31 felaktiga diagnoser av 42 granskade fall.

När det gäller halsflussdiagnoser visade regionens granskning att Kry ställt 28 felaktiga diagnoser av 41 granskade journaler. Motsvarande siffra för Min doktor landade på 52 felaktiga diagnoser av 56 granskade journaler. Båda företagen har förskrivit antibiotika vid många av de felaktigt ställda diagnoserna. (Lakartidningen.se 2017-05-17).

Att företag som inte ansvarar för helheten i sjukvården dessutom skickar notan för telefonrådgivning om allergimedicin och förkylningar är provocerande, inte minst som du allt som oftast kan få hjälp med kliande ögon och rinnande näsa på närmaste apotek. 1177 är dessutom öppet dygnet runt och ger kvalificerad rådgivning av utbildade sjuksköterskor. En rådgivning som syftar till att hjälpa dig – inte tjäna pengar på dig.

Diskussionen om appläkarföretagen kan inte enbart handla om hur smidigt det är att ringa dem, utan också vilken typ av vård de erbjuder – och till vilket pris. Både pengar och läkare är bristvara i den svenska vården. Låt våra gemensamma resurser går till en vård som arbetar med patienternas bästa för ögonen och låt oss reglera upp lagstiftningen kring appläkarreklamen för att förhindra onödig vårdkonsumtion.

Ellen Aguirre (S)

regionfullmäktigeledamot från Linköping