300 gröna jobb riskerar att gå om intet

Produkter av förnybara råvaror kan ge mer än 300 jobb i Östergötland. Men bristen på politisk strategi gör att utvecklingen riskerar att hamna utomlands, skriver Magnus Huss och Nils Hannerz på IKEM.

12 februari 2015 05:55

Framtidens kylskåp, plastpåsar och rengöringsmedel är gröna. Inom några år kan många produkter som vi använder i vardagen vara baserade på förnybara råvaror i stället för olja eller naturgas.

Utvecklingen av en bioekonomi innebär stora möjligheter att minska människans klimatpåverkan, samtidigt som den ger jobb och ekonomisk tillväxt. Nya produkter av förnybara råvaror kan ge 380 000 arbetstillfällen inom EU inom fem år, enligt EU-kommissionen. Om antalet jobb skulle fördelas proportionerligt i förhållande till folkmängden motsvarar det omkring 7 200 industrijobb i Sverige, varav omkring 330 i Östergötland.

Kemiindustrin har en viktig roll i omställningen till en mer biobaserad ekonomi. I Sverige finns råvara från skogen och här bedrivs forskning och utveckling i framkant – men alltför få gröna investeringar görs här. Plastpåsar av förnybara råvaror importeras från Brasilien, trots att produktionen skulle kunna ske i Sverige. Vi har tre förslag för att skapa biobaserade jobb och bidra till att bryta oljeberoendet:

1. Minska byråkratin. I dag tar det i snitt fyra år att få miljötillstånd i Sverige och det leder till att viktiga investeringar hamnar utomlands. Miljöprövningen måste därför effektiveras.

2. Visa engagemang. Politikerna behöver engagera sig för att locka hit investeringar. Där nya anläggningar byggs hamnar jobben under lång tid.

3. Ta fram en strategi. I dag saknas en samlad politik för en bioekonomi och snåriga regelverk står i vägen för utvecklingen. Regeringen bör ta initiativ till en nationell strategi för att ta bort hindren.

Redan i dag finns över 2 400 anställda inom kemiindustrin i Östergötland och utvecklingen av biobaserade produkter gör att det kan bli ännu fler. Östergötland och resten av Sverige borde ta den chansen – för jobbens och miljöns skull.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Magnus Huss förbundsdirektör, IKEM – Innovations- och kemiindustrierna Nils Hannerz ansvarig för industriell bioekonomi, IKEM – Innovations- och kemiindustrierna