Vilka kriterier används för fartbegränsning?

Har med stort intresse följt debatten i Corren om trafiksäkerheten på Vistvägen.

Linköping 12 maj 2021 16:45
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Att trafikingenjör Peter Lindells förklaring till varför en så hög hastighet som 48 km/h inte kan accepteras, måste grundas på mer än den förklaring som ges i inlägget "Många kör för fort" (6/5).

I ”Trafiksäkerhetsprogram för Linköpings kommun” på kommunens hemsida redovisas till exempel att antalet trafikolyckor med personskador 2003–2007" är 1 261stycken. För den omdebatterade vägsträckan, förutom trafikljusen i Berga, redovisades under samma tid  noll trafikolyckor. 

Den beskrivna delen av Vistvägen var också en av få vägsträckor i Linköpings tätort som var fri från olyckor och då med en hastighet som var högre än idag.

Jag håller med Peter Lindell om att hastighetsbegränsning leder till ökad trafiksäkerhet, men jag är övertygad om att många Linköpingsbor ställer sig frågande till vilka kriterier som beaktas i samband med beslut om trafikhastigheter i vår kommun.

Stefan Sahlén, cyklist, gående och biltrafikant

Ämnen du kan följa
Läs mer!
Linköping

Efter diskussionerna – hundratals fler elsparkcyklar i Linköping

Linköping

Här vädjar skolelever om säkrare väg: Bygg en bro över vattnet

Ledare

Ledare: Bilen har kommit för att stanna

Linköping

Dags för sommargågata – i år med två nya gator

Insändare

Insändare: Farthinder ställer till oväntade problem

Visa fler