Vi använder ett konsekvensperspektiv

Frågor kring klimatet är komplexa. Det kan vara svårt att förstå hur vi räknar när det gäller våra utsläpp, men beräkningarna är långt ifrån ”kreativ bokföring”.

Linköping 4 maj 2021 06:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar till "Löser man klimatfrågan med kreativ bokföring?" (29/4).

Det handlar om att tydligt peka ut faktiska konsekvenser, för att kunna fatta väl underbyggda beslut. 

Tekniska verken samarbetar mycket med avdelningen för Energisystem på LiU och använder sig av konsulter som oberoende använder Tekniska verkens data för att skapa klimatbokslutet. 

Vi är inte heller ensamma om att använda klimatbokslut genom konsekvensperspektiv utan delar detta synsätt med stort antal energibolag. 

 

Klimatpåverkan är global. 

Klimatet har inga gränser och det betyder att åtgärder som görs i Linköping även påverkar klimatet globalt.  

I vårt klimatbokslut redovisar vi både de direkta utsläppen från våra skorstenar, och de utsläpp vi faktiskt undvikit genom vår verksamhet. De redovisade värdena i klimatbokslutet är därmed skillnaden mellan de direkta utsläppen och de utsläpp vi undvikit.

 

Att ta hand om avfall är resurseffektivt och klimaträtt

Inom EU läggs varje år 130 miljoner ton avfall på deponi, som släpper ut mängder av metangas som är 30 gånger skadligare koldioxid. Att vi tar hand om några hundratusen ton avfall från utlandet är självklart positivt för klimatet. 

Avfallsförbränningen leder till direkta utsläpp, men nyttan överskrider med råge de negativa effekterna av deponering i Europa. Detta hindrar förstås inte oss från att fortsätta arbeta med att minska våra egna direkta utsläpp. 

Tillsammans med våra kunder arbetar vi ständigt med att få bort fossilandelen från det som går till avfallsförbränning. 

 

Sveriges elnät är ihopkopplat med resten av Europa. 

Under den här vintern har Sverige importerat el bland annat från Polen, Litauen och Tyskland. El som i princip är producerad med brunkol. Likaså exporterar vi, vid elöverskott i Sverige, el till andra länder vilket minskar deras förbränning av brunkol för elproduktion. 

Att räkna med endast förnybar el från Sverige och inte ta hänsyn till ihopkopplade elnätsystemet är inte korrekt.

 

I klimatbokslutet utgår vi ifrån vilka konsekvenser vår verksamhet får för klimatet.

Vi använder ett konsekvensperspektiv då vår fasta övertygelse är att detta ger det bästa underlaget för att kunna ta beslut om vilka åtgärder vi bör sätta in, som har störst betydelse för växthusgaser globalt. 

På så sätt kan vi se hur vår verksamhet påverkar klimatet som helhet, inte bara nationellt, regionalt eller inom Linköpings kommun. 

Mile Elez, teknisk direktör, Tekniska verken

Ämnen du kan följa
Läs mer!
Annons

1700-talstekniken används än i dag

Linköping

Solcellsparken nominerad – kan vinna pris

Linköping

Så stor blev Tekniska verkens vinst 2020

Linköping

Här slås rekordet i antal laddplatser

Linköping

Här inviger ministern nya solcellsparken i Linköping

Visa fler