Varje skattekrona ska användas på bästa sätt

Vi satsar för ekonomisk-, social- och miljömässig hållbarhet.

Åtvidabergs kommun 26 februari 2021 11:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på ”Politikerna borde hushålla med våra skattepengar” (23/2).

Prognosen för Åtvidabergs kommun visar ett resultat som vida överstiger målvärdet. Ett mycket bra ekonomiskt resultat för hela mandatperioden väntas men det är fortsatta utmaningar i framtiden. 

Nu och som alltid väger det ekonomiska ansvaret tungt och självklart ska varje skattekrona som används göras så på bästa sätt. 

Det är det våra satsningar grundar sig i, satsningar som ger ökade intäkter och lägre kostnader i framtiden. Satsningar som gör att kommunens kärnverksamheter både nu och i framtiden skall vara i fokus.

 

Några av de satsningar vi gör nu som skall ge bättre förutsättningar för framtida äldreomsorg är:

- Vi förstärker kommunens arbetsmarknadsenhet (AME) med en person. Det för att öka stödet till personer som står nära arbetsmarknaden. 

- Vi förstärker kommunens planavdelning med en person. Det för att öka arbetet med att få fram mer industrimark samt att få fler bostäder. 

- Vi är en del i förstärkningen av Näringslivscentrum i Åtvidaberg. 

 

Dessa tre åtgärder gör att vi förbättrar för näringslivet, vi kan bli fler som arbetar och vi blir fler som bor i vår kommun. Det gör att vi får mer intäkter till vår äldreomsorg.

Vi tillsätter en person som skall jobba med att minska ”delade turer” och öka arbetet med ”heltid som norm”. Det för att vi vill förbättra arbetsmiljön för kommunens anställda och på så sätt ge bättre förutsättningar för vår framtida äldreomsorg. 

Utöver dessa satsningar så gör vi också en satsning inom skolan genom en förstärkning för dem som har svårast.  Vi gör satsningar på läkemedelsrobotar, miljöutredningar, stöd till ungdomsverksamhet och föreningsliv. 

Allt för en ökad ekonomisk-, social- och miljömässig hållbarhet.

Thomas Lidberg (S), kommunalråd Åtvidaberg
Joakim Magnusson (C), kommunalråd i Åtvidaberg

Ämnen du kan följa