Vaccination och telefonbokning för alla

Även personer under 65 år kan ha svårigheter att boka vaccination via internet.

Östergötland 25 februari 2021 13:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Synskadades Riksförbund Östergötland välkomnar att den som är över 65 år kan boka vaccinationstid per telefon i alla regioner. 

Men telefonbokning åt äldre räcker inte för att alla som har en svårare synnedsättning eller är blinda ska kunna vaccineras på ett smittsäkert sätt och hålla avstånd.

 

Denna grupp behöver möjlighet att boka ledsagning till, från och under vaccinationen via regionen. Synskadades Riksförbund uppmanar därför region Östergötland att snarast lösa ledsagningsfrågan, så att synskadade kan erbjudas vaccination på ett jämlikt och säkert sätt. 

Information om hur det ska gå till behöver förmedlas via lokala medier, taltidningar och i den speciella information om covid-19 som personer med synnedsättning kan få från Myndigheten för tillgängliga medier.

 

Även personer under 65 år kan ha svårigheter att boka via internet. Det beror bland annat på att alla inte har tillgång till digital teknik och att färdigheterna i att använda den varierar kraftigt mellan olika individer.  

Därför är det viktigt att regionen kan erbjuda telefonbokning även för personer under 65 som behöver det. Vi vill att det ska ingå i planeringen av fas 3 och 4 i vaccinationen.

Johan Pettersson, ombudsman Synskadades riksförbund Östergötland

Ämnen du kan följa
Läs mer!
Insändare

Insändare: Onödigt krångligt att boka vaccination

Östergötland

Flera iva-anställda sjuka efter vaccineringen: "Har fått feber och är hemma"

Östergötland

Trenden i andra regioner oroar smittskyddsläkaren

Östergötland

Fusket i vaccinationskön tar resurser från sjukvården

Östergötland

Liu-forskaren: Regionerna måste följa de muterade virusen

Visa fler