Skolkoncerner med konton i skatteparadis gynnas

Åsa Ridne, avdelningschef för gymnasiet och vuxenutbildningen inom Linköpings kommun, bemöter inte våra frågor i sitt svar.

Linköpings kommun 25 februari 2021 15:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på “Vi följer upp alla utbildningsanordnare” (18/2).

I Linköpings kommun finns det krav på auktorisation för att starta vuxenutbildning och det finns tillsyn. Javisst! Men hur fungerar denna tillsyn i praktiken när den alltid är aviserad? 

Visa av erfarenhet vet vi att systemet med många anordnare av vuxenutbildning inte garanterar elever en likvärdig utbildning. 

 

Vi har inget emot idéburna och kooperativa skolor, utan vår kritik baseras på att Sverige, som enda land i världen, tillåter att skattepengar varje år genererar stora vinster åt aktieägarna. 

Kan kommunpolitikerna försvara att skattepengar gynnar skolkoncerner med konton i skatteparadis? 

 

Skolinspektionen är den myndighet som ansvarar för tillsyn, men kan verkligen lokalpolitikerna gömma sig bakom denna myndighet när det rör en kommunal verksamhet? 

Vi märker en ökad kritik i samhällsdebatten mot vårt världsunika system med skattefinansierade skolkoncerner, nyligen från borgerliga ungdomsförbund. 

Vi anser att politiker på såväl kommunal som riksnivå bör notera denna vindkantring bland väljarkåren och lägga om kurs.

Mimmi Bäckman
Anna Forslund
gymnasielärare i språk och samhällsorienterande ämnen vid Birgittaskolans vuxenutbildning

Ämnen du kan följa
Läs mer!
Debatt

Debatt: Vi följer upp alla utbildningsanordnare

Linköpings kommun

Färre jobb till unga – fler miljoner i kassan

Linköpings kommun

Här är skolan som satsar på dataspel

Insändare

Insändare: Omöjligt att få besked om inställda slutprov

Insändare

Insändare: Nya lokaler tas fram till vuxenutbildningen