Nuvarande Rimforsa skola har ett fantastiskt läge

Det är uppseendeväckande att frågan om Rimforsa skolas placering inte alls handlat om pedagogik och geografiska förutsättningar. Det är ändå innehållet som man bygger skolbyggnaden omkring.

Rimforsa 14 maj 2021 11:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vi har i Kinda kommun antagit hållbarhet enligt Agenda 2030. Hållbarhet är storord hos skolverket. Hållbarhet innefattar ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet.

När barn börjar skolan har de ofta ett relationellt förhållningssätt till naturen. Kottar blir djur och pinnar stängsel. Samtidigt som de lär sig teoretiska sammanhang är det viktigt att de får utveckla det relationella förhållningssättet för att kunna leva i ett sunt samspel med naturen.

Undervisningen blir mycket mer intressant om eleverna får använda alla sinnen ute. Det gör det mycket lättare att koncentrera sig, bli hänförd och förstärka minnet 

 

Nära nuvarande skola ligger Björksund och Åsundabadet. Man kan inte nog framhålla betydelsen av platsen ur pedagogisk synvinkel och för fritidsaktiviteter. Det finns möjlighet till lek, bad, skridsko- och pulkaåkning. Lärare kan kontrollera simkunnighet.

Rimforsa skola har ett fantastiskt läge och är privilegierad i förhållande till andra skolor i Sverige. Det är en konkurrensfördel. Att lära sig ekologisk hållbarhet är viktigt i en tid av klimatkris och hot mot biologisk mångfald.

Vad jag förstår så vill inte den pedagogiska personalen och fritidsledarna flytta den befintliga skolan även om rektorerna uttalar sig positivt men där finns ett lojalitetsberoende.

Hackelområdet har inte alls samma förutsättningar med olika biotoper att studera. Småbåtshamnen intill är ett riskområde och det är cirka 1,5 km till Björksund 

 

Enligt budget är 183 miljoner avsatt till Hackelskolan. Det blir billigare att bygga på del av Åsundavallen och renovera befintlig skola. Kommunen slipper att lägga pengar på att bygga om Hackelhallen, sanera giftavfall och bygga dyra trafiklösningar. 

Rimforsa skolas totalyta är 18 000 kvm (Åsundavallen 16 000 kvm). Det finns en utvecklingspotential. En välfungerande sporthall finns också i skolans närhet. 

Hackelskolans totalyta är 15 000kvm. Skolgårdens storlek når inte upp till Boverkets rekommendationer. Det finns inga utvecklingsmöjligheter på området. 

Till Hackel finns en tillfartsväg, vid infarten till tillfartsvägen finns en fyrvägskorsning. Eleverna ska gå eller cykla samtidig som skjutsande föräldrar, Rimforsabor som är på väg till jobbet, tunga fordon och skolbussar uppenbarar sig i korsningen. Jag skulle som förälder tveka att låta mina barn utsättas för detta. 

 

Rimforsa skola är centralt belägen och det finns åtta tillfartsvägar. Det är värt att notera att samhället växer söder ut.

Det vitaliserar ett samhälle att se barn gå till och från skolan och hälsa på dem. Rimforsa skola ligger mitt i samhället medan Hackelskolan blir en isolerad ö.

Att bygga Rimforsa skola vid Åsundavallen är det mest lämpliga ur ekologiskt, ekonomiskt och socialt samhällsbyggnadsperspektiv även om projektgruppen talar för Hackel. Men det ingick i deras uppdrag att utreda Hackel och att inte röra Åsundavallen.

Det är politikerna som sätter ramarna men de gömmer sig bakom tjänstemännen. 

Miljöpartiet Kinda
Claes Brandén

Ämnen du kan följa
Ny skola i Rimforsa
Kinda kommun

Föreningen om skolan: "Måste komma vidare"

Rimforsa

De kämpar mot tänkta skolplaceringen: "En demokratifråga"

Rimforsa

Skolan delar ortsborna: Han vill se en folkomröstning

Rimforsa

LISTA: Här är reaktionerna på nya skolprojektet

Rimforsa

Förslaget för idrottsplatsen: Ny padelbana och entré

Visa fler
Läs mer!
Rimforsa

Tufft för förskolepersonalen under pandemin: "Det har varit som ett fullsatt höghastighetståg"

Kinda

Så blir årets skolavslutningar i Kinda: "Känns lite torftigt"

Debatt

Debatt: Jag gömmer mig inte bakom några tjänstemän

Linköping

Folkhögskolan tvingas flytta från Skäggetorp när lokal ska bli bostäder

Insändare

Insändare: Allt talar för en centralt placerad skola i Rimforsa

Visa fler