Kommunen: Syftet är att få hjulen att snurra

Stödet har varit öppet att söka för alla företag som verkar inom besöksnäringen i Linköping.

Linköping 4 maj 2021 09:15
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar

Insändarförfattaren har synpunkter på Linköpings kommuns insats Kickstart Linköping, där stöd beviljats till fyra olika utvecklingsprojekt inom besöksnäringen, och menar att satsningen snedvrider konkurrensen. 

För att svara på kritiken vill jag gå tillbaka till kärnan och syftet med Kickstart Linköping. Syftet är att få hjulen att snurra i besöksnäringen efter pandemin och att stötta utvecklingsprojekt som skapar turistekonomiska effekter och gynnar besöksnäringen i Linköping på kort och lång sikt.

Det ska inte ses som ett stöd till enskilda, utan är ett stöd till insatser som ska ge fler besökare till Linköping och därmed ger effekter för många företag och i förlängningen även för Linköpings invånare. 

 

Turistekonomiska effekter skapas när besökare konsumerar under sitt besök i Linköping – exempelvis boende, aktiviteter, restaurangmåltider och shopping.

Denna typ av konsumtion har i sin tur positiva effekter för många. Inte bara för företagen i besöksnäringen och deras underleverantörer, utan också för de många Linköpingsbor, inte minst unga och nyanlända, som får jobb i branschen och därmed bidrar med skatteintäkter till kommunen. Genom att skapa nya reseanledningar skapas också en mer attraktiv stad även för invånarna. 

Stöd har därför getts till fyra projekt (av totalt 24 sökanden) som utifrån uppsatta kriterier bedömts skapa störst turistekonomiska effekter för Linköping som helhet. 

 

Precis som Johan Asklund skriver ökar intresset för golf, vilket ger potential att locka ytterligare besökare till Linköping. Stödet har varit öppet att söka för alla företag som verkar inom besöksnäringen i Linköping. 

Vi ser därför väldigt positivt på att Johan Asklund och andra drivna entreprenörer i Linköping inkommer med ansökningar som kan utveckla Linköping inför nästa ansökningsomgång i september. 

Louise Felldin, näringslivsdirektör, Linköpings kommun

Ämnen du kan följa
Coronautbrottet - Besöksnäring
Linköping

Fyra projekt skulle få en halv miljon var – kommunen håller inne med bidragen

Linköping

Han anmäler kommunen: "Bidragen är olagliga"

Linköping

Stort turistmål för barnfamiljer planeras i Linköping

Insändare

Insändare: Projekt Kickstart leder till snedvriden konkurrens

Affärsliv
Östergötland

Nya siffror: Rekordras för turismen i Östergötland

Läs mer!
Linköping

S-kritik mot kickstartmöte – respektlöst i pandemitider