KD talar med kluven tunga om aborträtten

Kristdemokraterna svarar på vår debattartikel ”Under den polerade ytan gror abortmotståndet” med att vår oro är obefogad och en uppmaning att uppdatera oss om kristdemokraternas politik – så det har vi gjort.

Sverige 6 april 2021 10:20
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik på "Obefogad oro – KD vill stärka jämställdheten" (22/3).

Kristdemokraterna menar att det kommer att genomföras reformer som stärker jämställdheten om de får bestämma. 

Men då är vår fråga, vad är jämställt med krav på vårdnadsbidrag, slopade pappamånader och möjlighet för vårdpersonal att vägra utföra aborter? 

Så sent som 2019 efterfrågade Kristdemokraternas partiledare möjlighet för vårdpersonal att vägra utföra aborter.

 

Kristdemokraterna menar att de bygger sin politik på att kvinnor och män ska ha lika villkor att forma sitt liv utifrån sina egna önskemål, men den idén klingar inte riktigt väl med de reella förslagen som partiet lägger på bordet. 

Vi menar att det inte går att skapa lika villkor för kvinnor och män genom krav på vårdnadsbidrag, slopade pappamånader och rätt till vårdvägran vid utförande av aborter. 

 

Kristdemokraterna talar med kluven tunga om jämställdheten och aborträtten. Det är inte att stå bakom svensk abortlagstiftning om man samtidigt för fram förslag som går i motsatt riktning. 

Det är heller inte konsekvent när ledande företrädare, såsom kvinnoförbundets ordförande, har ett förflutet i flera antiabortorganisationer.

 

Vad man säger måste spegla vilka handlingar man gör och det är uppenbart att Kristdemokraternas kluvna tunga gör oron befogad vid ett eventuellt maktskifte. 

Oron är befogad och vikten av att fortsätta kämpa för kvinnors rätt till adekvat vård och rätten till sin egen kropp kvarstår – idag och imorgon. 

Kaisa Karro (S), regionstyrelsens ordförande i Region Östergötland
Carina Ödebrink (S), riksdagsledamot för Jönköpings län
Angelica Katsanidou (S), regionstyrelsens ordförande i Region Kalmar län

Ämnen du kan följa