Jag kan inte betala hyran retroaktivt

Handläggningstiden för att få bostadsstöd är helt orimlig.

Sverige 19 februari 2021 15:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Jag blev ålderspensionär i juli 2020 efter att ha haft sjukbidrag (förtidspension) i många år. Eftersom jag haft bostadsbidrag från Försäkringskassan ansökte jag om bostadsstöd från Pensionsmyndigheten i juni 2020. 

På pensionsmyndighetens hemsida uppmanades man att söka en månad innan man fyllde 65 år för att det inte skulle bli något glapp. 23 juni 2020 skickade jag in min ansökan efter att på deras hemsida gjort en preliminär uträkning att jag var berättigad till bostadsstöd. Min ansökan är fortfarande inte behandlad.

 

Det är nästan åtta månader nu, deras handläggningstider är helt orimliga. När man som jag, har haft sjukbidrag i många år finns det inga stora reserver att ta av. Jag har ändå tur som kan låna pengar av en släkting, kanske inte alla har den möjligheten. 

Vid mejlkontakt med myndigheten i november svarade de att handläggningstiden var 22 veckor. Då skulle mitt beslut kommit i december, men jag har fortfarande inte hört något.

 

Enligt Socialdepartementet är man medveten om de orimliga handläggningstiderna och har under 2020 ökat anslagen och kommer göra så i år också.

Vid ny mejlkontakt med Pensionsmyndigheten i januari fick jag svaret att jag inte går miste om några pengar "de betalas ut retroaktivt".

Jag undrar hur lever man under tiden? Jag kan inte betala hyran retroaktivt.

Ingalill

Ämnen du kan följa