Ett ihåligt mantra från S om äldreomsorgen

Att Socialdemokraterna är de enda som bryr sig om och satsar pengar på äldreomsorg hörs som ett mantra just nu. Men det är ett ihåligt mantra utan substans i verkligheten.

Linköping 6 april 2021 07:45
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik på "Satsning på äldreomsorg grusas av KD" (30/3).

Kristdemokrater har i flera år lämnat budgetförslag i riksdagen så att kommuner och regioner ska kunna göra de förstärkningar som behövs inom äldreomsorgen.

Tillsammans med Moderaterna och Vänsterpartiet i riksdagen har Kristdemokraterna stärkt äldreomsorgen med cirka 4 miljarder årligen. Det här vet Socialdemokraterna men de väljer medvetet att måla upp en annan verklighet.

 

De vet också att vi i Linköping har satsat på äldreomsorgen bland annat genom höjd grundbemanning och utbildning för våra medarbetare. Det här har vi gjort både tack vare bidrag från staten och med våra egna avsatta medel.

Jag välkomnar Socialdemokraternas engagemang i omsorgen av våra äldre. Vi behöver vara fler som jobbar för ett samhälle där alla kan åldras i trygghet och värdighet. 

Men jag förväntar mig mer från ett regeringsparti än mantran och valslogans. Jag förväntar mig konkreta politiska förslag.

 

Den svenska äldreomsorgen har en god kvalitet och medarbetarna gör en viktig insats varje dag. Men vi har samtidigt brister som pandemin brutalt har synliggjort. 

Äldreomsorgen behöver en förstärkt medicinsk kompetens och arbetsvillkoren måste förbättras. Dessutom behöver vi fler platser i anpassade boenden så att äldre får den boendeform som passar dem bäst.

När antalet äldre växer och behoven av äldreomsorg ökar måste också äldreomsorgen ges ökade resurser.

De kommande åren kräver tuffa prioriteringar för att säkerställa att äldreomsorgen får tillräckliga ekonomiska resurser. Det är prioriteringar som vi kristdemokrater har gjort och är beredda att fortsätta göra.

Liselotte Fager (KD), ordförande i äldrenämnden

Ämnen du kan följa
Läs mer!
Linköping

Tuff resa för omsorgspersonal – Kommunal: "Medlemmarna bara kavlade upp ärmarna"

Linköping

Uppmaningen från hemsjukvården: "Våren var extrem, men vi måste hålla igen ett tag till"

Linköping

Undersköterskans önskan efter ett år med corona i äldreomsorgen: – "Behöver få tillbaka våra privatliv"

Linköping

Hård debatt om förlängda avtal i äldreomsorgen

Linköping

Nya medarbetare introduceras med hjälp av dataspel

Visa fler