Endast SD tar segregation och otrygghet på allvar

Nyligen röstade samhällsbyggnadsnämnden igenom ett förslag som innebär att 200 nya bostäder ska byggas i centrala Skäggetorp. Sverigedemokraterna röstade som ensamt parti nej till förslaget.

Linköping 8 juni 2021 06:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Förslaget är olyckligt eftersom det innebär en förtätning av Skäggetorp med ytterligare bostäder med upplåtelseformen hyresrätt i ett område som behöver minska segregationen med hjälp av blandade bostadsformer som möjliggör bostadskarriär och uppmuntrar nyinflyttning.

I och med beslutet har också nämnden frångått det av nämnden beslutade planprogrammet för Skäggetorp. Planprogrammet syftar till att staka ut övergripande mål och förutsättningar för området. 

Exempelvis antog nämnden ett mål om att bostadsformerna i Skäggetorp ska utgöras av 10 procent småhus, 40 procent bostadsrätter i flerfamiljshus och 50 procent hyresrätter i flerfamiljshus.

 

2019 fanns det enligt statistik från SCB 4 217 hushåll i Skäggetorp, varav 3 575 med upplåtelseformen hyresrätt, 585 med bostadsrätt och 3 med äganderätt. Med andra ord är kommunen oerhört långt ifrån att nå målet om varierade bostadsformer i området.

Beslutet är därför direkt kontraproduktivt för målsättningen om blandade bostadsformer i Skäggetorp. Mot bakgrund av nämndens målsättning skulle ett beslut om nybyggnation av 190 lägenheter behövt specificera hur många av dessa som ska vara bostadsrätter och hyresrätter, varav majoriteten skulle behöva vara bostadsrätter – enligt SD.

 

Den uteblivna debatten i samhällsbyggnadsnämnden är anmärkningsvärd. Synnerligen anmärkningsvärt är det att samhällsbyggnadsnämndens ordförande, Muharrem Demirok, inte verkar ta de av nämnden antagna målen för Skäggetorp på allvar.

Under planprogrammets utformning genomfördes även ett antal dialoger med invånarna i Skäggetorp, dels djupintervjuer och dels med fokusgrupper. Bland annat framkom det att flera av de tillfrågade vill se öppnare ytor i centrala Skäggetorp och utveckla området kring centrum med bebyggelse, bostäder, små lokaler och handel. 

Mot bakgrund av detta undrar vi sverigedemokrater, dels varför nämnden väljer att inte bejaka Skäggetorpsinvånarnas önskemål, dels varför nämnden och i synnerhet nämndordföranden – väljer att inte verka mot de av nämnden antagna målen för Skäggetorp. 

 

Utöver problematiken med bostadsformer är förtätning dåligt av andra anledningar. Otrygga områden behöver fler öppna ytor och färre mörka gränder där allsköns brottslingar kan verka ostört.

Sverigedemokraterna är det enda partiet som tar segregation och otrygghet på allvar. Att bygga färre hyreslägenheter kommer inte ensamt att lösa segregationen. 

Däremot är diversifierade bostadsformer och möjlighet till bostadskarriär genom att verka för att det byggs fler bostadsrätter och småhus en del av helhetslösningen för att lösa segregationen i Skäggetorp.

Chris Dahlqvist (SD), gruppledare kommunfullmäktige
Jörgen Ring (SD), ledamot bygg- och miljönämnden
Gunnar Franzén (SD), ersättare samhällsbyggnadsnämnden

Ämnen du kan följa
Läs mer!
Linköping

Golfhallen och Busfabriken måste inte stänga nu

Linköping

Expropriation fick Cocozza att protestera

Linköping

Priset steg med 6,7 miljoner: "En kalldusch för oss"

Linköping

Coronapandemin: Så vill kommunen hjälpa företagen

Affärsliv
Linköping

Krav från S: Riv upp beslutet i Malmslätt