Det finns en väl utarbetad plan för framskjutna vården

Tillgängligheten kommer att vara en av våra mest prioriterade frågor och det finns en väl utarbetad plan för att fler patienter ska få sin planerade vård snabbare.

Östergötland 3 maj 2021 06:15
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik på "Hur ser planeringen för den uppskjutna vården ut? (15/4).

Moderaterna vill veta mer om koalitionens plan för att hantera den framskjutna vården i Östergötland. Att förbättra tillgängligheten är en våra mest prioriterade frågor och i fjol spikade vi väl utarbetad plan för beta av den framskjutna vården.

 Den pågående pandemin har ökat trycket på hälso- och sjukvården och försämrat tillgängligheten. Att vi följer de allmänna rekommendationerna och att tillräckligt många väljer att vaccinera sig är en förutsättning för att minska hälso- och sjukvårdens ansträngda läge, så att tid kan frigöras för vårdmedarbetarnas vila och återhämtning samt att tillgängligheten kan förbättras.

 

Genom vår budget har 180 miljoner kronor avsatts för framskjuten vård år 2021 och lika mycket år 2022. Därutöver arbetar hälso- och sjukvården kontinuerligt med behovet av framskjuten vård och utvärderar också hur olika insatser kan göras för att förbättra situationen. 

Där det är lämpligt förläggs viss vård till att ske på distans, digitalt eller per telefon. Egenmonitorering och självtestning har införts.

Regionen för dialog med andra privata vårdgivare och köper vid behov in vård av dem, samtidigt som vi kan ta hjälp av andra regioner om så skulle krävas. 

 

Verksamheten har också fokuserat på att minska det administrativa arbetet, så att mer patienttid kan frigöras. Därtill finns en regionövergripande operationsplaneringsgrupp som arbetar för att maximera samtliga operationsarenor och genomför verksamhetsförändringsanalyser för att bättre kunna prioritera mellan olika uppdrag.

 Vi vet att det är påfrestande att behöva vänta på sin planerade vård och behandling. Tillgängligheten kommer därför att vara en av våra mest prioriterade frågor och det finns en väl utarbetad plan för att fler patienter ska få sin planerade vård snabbare.

Kaisa Karro (S), regionråd och gruppledare
Kerstin Sjöberg (C), regionråd och gruppledare
Alexander Höglund (L), regionråd och gruppledare
Agneta Niklasson (MP), regionråd och gruppledare

Ämnen du kan följa
Läs mer!
Östergötland

Unik studie från regionen: 87 procent av covidpatienterna fick långvariga problem

Östergötland

Ny rapport: Antalet smittade patienter på sjukhus fortsätter att minska

Östergötland

Ny rapport: Antalet smittade patienter på sjukhus har minskat

Östergötland

Personer utan sjukvårdsbakgrund övervakar svårt sjuka: "Ett ökat tryck på patienter"

Östergötland

Coronaläget – Östergötland tvingas skicka iva-patienter till andra regioner

Visa fler