Bergtäkter är inte ett politiskt beslut

Att på förhand säga nej är inte ansvarsfullt. Då har vi kommunpolitiker inte gjort vårt jobb.

Linköpings kommun 19 februari 2021 07:35
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik på "Nej till fler bergtäkter i Linköping" (11/2).

Frågan om nya bergtäkter har blivit aktuell den senaste tiden och detta väcker många viktiga frågor. Bergtäkter drivs över flera decennier och ger en påverkan på exempelvis natur samt boende- och livsmiljö. 

Materialet som utvinns behövs inom nästan all form av exploatering, byggande samt till vägar och annan infrastruktur. Att dessa verksamheter etableras på lämpliga platser och att omgivningspåverkan blir så liten som möjligt är prioriterat.

Människor som bor eller verkar nära en tilltänkt bergtäkt blir självklart oroliga för hur verksamheten skulle kunna påverka dem på olika sätt. Detta väcker känslor och oro eftersom människor och familjer kan påverkas på väldigt olika sätt. Det är dock viktigt att förklara processen och vem som beslutar.

 

Sverigedemokraterna skriver att de säger nej till nya bergtäkter. Samtidigt är det viktigt att upplysa alla medborgare om att ett tillstånd att etablera en bergtäkt inte är ett politiskt beslut. 

Detta tillstånd ges antingen av länsstyrelsen eller mark- och miljödomstolen och baseras på hur väl sökanden kan visa att verksamheten kan bedrivas inom gällande lagstiftning och regelverk för omgivningspåverkan. Däremot kan Linköpings kommun yttra sig via kommunstyrelsen samt bygg- och miljönämnden, vilket vi också gör.

 

Kommunen har nyligen yttrat för Skeda bergtäkt bland annat att det finns god tillgång på bergmaterial som kan utvinnas i befintliga täkter samt lyft olika riskfaktorer som vi är bekymrade över samt landat i att just den bergtäkten inte är lämplig.

Om den bergtäkten kommer att få tillstånd eller inte är nu upp till domstolen att avgöra. Vid nästa yttrande om en bergtäkt kommer kommunen att granska de ansökningsunderlag som då lämnas in och vi kommer att svara utifrån en samlad bedömning. I detta ingår att bedöma behovet och kapaciteten så detta gör vi redan. 

 

Politikens roll i denna fråga är viktig att vara tydlig med. Politiker beslutar inte om att ge tillstånd för nya bergtäkter, men vi har en roll att ge kommunens samlade bedömning. 

Att på förhand säga nej är således inte ansvarsfullt. Då har vi inte gjort vårt jobb. Istället ska vi förbereda kommunens svar så bra som möjligt och då värdera om verksamheten är lämplig eller inte. På så sätt tar vi ansvar för att värna den demokratiska processen och landa i ett bra ställningstagande.

Stefan Erikson (M), ordförande i bygg- och miljönämnden

Ämnen du kan följa
Läs mer!
Linköping

Elitidrottaren och VM-medaljören blir partiordförande

Linköping

Politiker uppmanas: Skänk bort era arvoden

Linköping

Linköpings dominans i Östergötland – stod för 94 procent av befolkningsökningen

Linköping

Här är de hetaste förslagen i Linköping

Linköping

Få kommuner bygger i trä - "Bristande kompetens"

Visa fler