Att göra så stora satsningar är inte ansvarsfullt

Rolf Bengtsson och Michael Cocozza ifrågasätter varför inte mer av kommunens överskott används för att stimulera den lokala ekonomin.

Linköpings kommun 1 mars 2021 09:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik på "Kraftfulla satsningar behövs av kommunen" (22/2).

Enligt deras resonemang borde det vara möjligt att använda 300 miljoner för en sådan stimulering, jag ska nu förklara varför det inte är möjligt.

 

Det stämmer att det preliminära bokslutet visar att kommunen gör ett överskott på 564 miljoner kronor år 2020. 

Orsaker till det stora överskottet är flera tillfälliga statsbidrag och minskade kostnader i verksamheterna i spåren av pandemin och inte minst finansiella intäkter utifrån en stark utveckling på börsen. 

Färre har sökt hemtjänst, flera verksamheter har varit stängda och färre barn har bland annat skrivits in på förskola och fritids.

 

Men om man tar bort reavinster, både realiserade och orealiserade, så blir den faktiska slutsumman för kommunens resultat för 2020 endast 180 miljoner.

För att göra så stora satsningar som Bengtsson och Cocozza föreslår så hade kommunen behövt sälja av aktier och tillfälligt satsa på kortsiktiga insatser och därtill behövt låna ytterligare medel för att finansiera investeringar. 

Med tanke på de utmaningar som kommunen står inför, till följd av pandemins konsekvenser, är deras förslag därför varken rimligt eller ansvarsfullt att göra. 

 

Alla Linköpingsbor får glädje av kommunens starka resultat i och med att fler investeringar kommer att kunna genomföras utan att ta upp lån och dessutom kommer vi att avsätta medel till Resultatutjämningsreserven (RUR) för att ha en bättre beredskap för de tuffare tider som väntar Sveriges kommuner.

Niklas Borg (M), kommunstyrelsens ordförande

Ämnen du kan följa
Läs mer!
Affärsliv
Linköpings kommun

Ekonomiavdelningen följer inte nya lagen

Affärsliv
Linköpings kommun

Trots stora överskott måste Linköping spara

Linköping

Pandemiåret gav Linköping 564 miljoner i kassan

Ledare

Ledare: S har rätt om Stångåstaden

Linköping

S utlovar systemskifte med sin skuggbudget

Visa fler