Allemansrätt och strandskydd är inte konfiskering

Överhuvudtaget innehåller allemansrätten en lång rad hänsynsregler. Det är en gammal sedvänja, som har främjat individens frihet i flera hundra år, skriver insändarskribenten.

Sverige 10 juli 2021 06:14
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på ”Konfiskering hör inte till en demokrati” 7/7. 

Med horribla övertolkningar av allemansrätten går Gunilla Almesåker (L) till attack mot allmänhetens tillgång till naturen. Om Almesåker hade gjort sig besväret att läsa om allemansrätten på Naturvårdsverkets hemsida hade hon kunnat läsa detta; ”Allemansrätten gör att vi alla har tillgång till naturen, men där ingår såväl rättigheter som skyldigheter. Det innebär att ta ansvar för natur och djurliv och visa hänsyn mot markägare och andra besökare.”

 

Istället jämför Almesåker detta med att göra intrång på enskildas tomter, balkonger (!) och blomsterplanteringar. Det är just detta allemansrätten inte medger. Den talar om en hemfridszon, som besökare måste respektera. Man får heller inte bryta grenar, skada skogsmark eller beträda växande grödor. Det är tillåtet att tälta en enstaka natt, men vid längre vistelse och om flera tält slås upp måste man ha markägarens lov.

Överhuvudtaget innehåller allemansrätten en lång rad hänsynsregler. Det är en gammal sedvänja, som har främjat individens frihet i flera hundra år. Allemansrätt och strandskydd är inte konfiskering, utan sätter ett ramverk för hur naturen får nyttjas. På samma sätt kan inte en fastighetsägare riva ett K-märkt hus utan vidare. En bilägare får bara köra där det är tillåtet.

 

Det är också värt att påpeka att skogsvårdslagen kom till en gång i tiden för att skogsägare inte tog ansvar för att återplantera där skog avverkats. Något vi i dag tar som en självklarhet. Med ägandet följer inte automatiskt förnuft. Det behövs kunskap om de biologiska värden också.


Ämnen du kan följa
Läs mer!

Kvinnors rösträtt firades på historisk plats – "Kampen för kvinnors rättigheter är fortsatt aktuell"

Fråga Lund-kändis föreläser om demokrati

Insändare: Häpnadsväckande slutsats i liberalt sinnad dagstidning

Mjölby hyllar demokratin med jubileumsstig

Överklagade taxan för allmän handling

Visa fler